CCOO demana que els mutualistes de MUFACE, MUJEJU i ISFAS, i els seus familiars, tinguin accés a la dispensa de la vacuna de la COVID-19 en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania

El sindicat espera que les entitats privades assumeixin sense excuses els concerts subscrits tot i l’excepcionalitat de la situació

Al llarg de la pandèmia de la COVID-19, des de CCOO hem estat vigilants perquè els mutualistes tinguessin la mateixa atenció que la resta de la ciutadania davant l’adopció de les diferents mesures sanitàries que s’han pres tant des del sistema nacional de salut com des dels sistemes autonòmics.

La coordinació entre el Sistema Nacional de Salut i les tres mutualitats existents, MUFACE, MUJEJU i ISFAS, ha de deixar clares les directrius i mecanismes de cooperació per a la igualtat efectiva en les condicions d’accés a la vacuna contra la Covid-19 per als  mutualistes i els seus familiars, a Espanya i a l’estranger.

Des d’aquesta perspectiva, hauran de quedar aclarits els procediments pel que fa a:

1. Si la vacunació contra la COVID-19 es realitzarà als centres d’atenció primària de la sanitat pública o als centres assistencials de les entitats mèdiques privades.

2. Si aquest col·lectiu de mutualistes rebrà cita prèvia quan sigui vacunat el grup de població de risc al qual pertanyin o haurà de sol·licitar aquesta cita al centre assistencial que correspongui.

3. Que es donin instruccions clares i d’obligat compliment a les entitats mèdiques privades, als organismes responsables dels centres públics d’atenció primària o a qui correspongui, perquè els mutualistes siguin atesos i vacunats amb la mateixa garantia i en els mateixos terminis que els que pertanyen al règim general de la Seguretat Social.

4. Que aquestes instruccions siguin remeses als diferents intervinents: mutualitats, sistema nacional de salut i els sistemes de Sslut en les diferents comunitats autònomes en els àmbits competencials que els són propis.

5. Si bé les situacions individuals en els problemes d’accés a les proves de PCR s’han anat solucionant, s’han d’establir i clarificar les situacions i procediments en què els mutualistes tindran accés, especialment en els casos en què aquestes proves formen part del protocol mèdic per accedir a tractaments i intervencions mèdiques.

Sent conscients que la sortida de la crisi sanitària ha tingut com a eix central l’esforç dels professionals de sector, que en moltes ocasions han suplert la falta de mitjans i plantilles amb el seu esforç personal, tot i així no hi ha dubte de l’esforç en mitjans econòmics, materials i humans que els diferents sistemes, tant públics com privats, han hagut d’absorbir.

Per a CCOO les entitats privades han d’assumir, sense excuses i en la seva totalitat, els concerts subscrits amb les diferents mutualitats també en aquests casos excepcionals, ja que aquesta relació està basada en els equilibris propis d’una prestació de serveis independentment que en determinades èpoques sigui més o menys avantatjosa. Per això, sota la nostra perspectiva no cal que ara aquesta relació de serveis sigui qüestionada per part de les entitats privades.