Cal una nova regulació del teletreball a la Generalitat

Nota de l’Àrea Pública de CCOO del 14 d’octubre del 2020

CCOO insistim que cal regular el treball no presencial d’una manera integral per a tots els àmbits d’actuació de la Generalitat. A Funció Pública no poden seguir pretenent que ni el personal docent ni el sanitari teletreballen. Nosaltres no ens cansarem de reclamar-ho.

Ara que des del Govern es demana, tan al sector privat com al públic, tornar a la situació de prioritat absoluta del teletreball sempre que sigui possible, a causa del rebrot de la pandèmia, CCOO volem manifestar el que ja dèiem a l’inici de la desescalada:

– El primer és la salut de les persones
– Treball no presencial sempre que sigui possible
– Garantir el funcionament dels serveis públics i l’atenció a la ciutadania
– Treball presencial amb mesures preventives per garantir la salut de les persones, tan les treballadores com les usuàries

CCOO instem el Govern de la Generalitat a revisar la regulació actual de l’anomenat teletreball. L’experiència d’aquest mesos ha demostrat que la regulació actual és obsoleta.

A més, la recent modificació de l’EBEP obliga aquesta revisió. Per exemple, per determinar que els mitjans tècnics van a càrrec de l’Administració, cosa que sempre hem defensat CCOO i que es van negar a incloure al decret aprovat el passat mes d’agost pel Govern. S’ha de compensar també la despesa que suposa adequar els espais privats com a llocs de treball que respectin les mesures preventives pertinents.

La situació actual és d’aplicació desigual (de vegades molt desigual) als diferents departaments de les instruccions i altra normativa de la Funció Pública. I d’exclusió sistemàtica del personal sanitari i docent de les mesures adoptades. Això no pot ser. Totes i tots som personal de la Generalitat.

CCOO reclamen a la Funció Pública que assumeixi la seva responsabilitat sobre les condicions de treball de tota la plantilla de la Generalitat. També de sanitaris i docents. Els diferents departaments no poden funcionar com a regnes de taifes fent cadascun les coses a la seva manera. També és responsabilitat de la Funció Pública capacitar els càrrecs de comandament en nous lideratges que s’adeqüin a les noves formes de treball.

CCOO exigim a la Funció Pública lideratge per una aplicació homogènia i universal de les mesures que han de garantir la seguretat de les persones i el funcionament dels serveis públics.