Aquest setembre CCOO de Catalunya ha atès 3.150 assessoraments individuals

La demanda d’assessorament individual està creixent. Al llarg de 2021, de gener a setembre, hem atès 26.258 consultes, 3.150 en aquest mes de setembre.

Les consultes més repetides (un 25,8 %) es refereixen a les prestacions de la Seguretat Social, jubilació, incapacitat temporal o permanent… En segon lloc (un 18,5 %), es consulta sobre l’aplicació correcta del conveni.

Observem un augment significatiu de les consultes per temes de conciliació de la vida personal amb la vida familiar. Hi ha una diferència gran entre homes i dones pel que fa a l’assessorament de la conciliació. El 74 % de les consultes les fan les dones per un 26 % els homes.

El sector d’activitat que genera més consultes, un terç del total, és el de serveis.

CCOO de Catalunya es proposa reforçar aquest servei per atendre’n la demanda creixent, i per assegurar l’atenció en menys d’una setmana al conjunt del territori.