Aquest 9 de Maig, Dia d’Europa, hem d’enfortir l’Europa social

Comunicat de CCOO de Catalunya en el Dia d’Europa

Aquest 9 de Maig del 2021, CCOO de Catalunya recordem el paper central de la classe treballadora a Europa i arreu del món durant la crisi sanitària produïda per la COVID-19. Per això, exigim que totes les mesures implementades per a la recuperació i la reconstrucció social i econòmica es realitzin sota el prisma del treball digne, la sostenibilitat i la transició justa per no deixar ningú enrere.

Així, des del sindicat, en aquest Dia d’Europa, reclamem que:

1) Es recuperin els drets socials i laborals arrabassats durant els darrers anys i es posi al centre el treball digne, tot millorant de manera contundent les condicions laborals i salarials dels treballadors i treballadores.

2) Els fons europeus Next Generation s’utilitzin per transformar el model productiu actual, de manera que aquest s’adeqüi a les noves necessitats derivades de les transicions ecològica i digital. Aquests canvis han d’anar acompanyats d’una transició justa per evitar que cap col·lectiu de treballadors i treballadores en pugui quedar exclòs.

3) Es creïn i es consolidin els instruments per eixamplar i enfortir la democràcia a Europa i arreu, especialment a les esferes social i laboral i als centres de treball. És imprescindible que la ciutadania pugui participar en les decisions que l’afecten.

4) S’enforteixin els sistemes de protecció i l’estat del benestar com a garants de cohesió, justícia i solidaritat entre les persones. Aquestes són les eines més útils per fer front a la ultradreta i al feixisme.

5) S’estableixin mecanismes públics de control de les patents farmacèutiques en relació amb les vacunes de la COVID-19, per garantir l’accés de tothom a la salut com un dret fonamental.

La ultradreta està guanyant presència en la política institucional i en els mitjans de comunicació de masses. Això ens preocupa i ens ocupa. Hem de combatre els seus discursos populistes, d’odi i de classisme enfortint els nostres sistemes de benestar, millorant les condicions materials i de vida de la classe treballadora i defensant de manera contundent els valors democràtics.

Des de CCOO de Catalunya, i en el marc del sindicalisme internacional, defensem que ara toca donar resposta a les necessitats urgents de la classe treballadora i que cal fer-ho des dels sistemes de protecció públics i de la defensa del nostre estat del benestar.