AEBALL, CCOO i UGT del Baix Llobregat impulsen un creixement econòmic més sostenible al Baix Llobregat

Una declaració per a la reconstrucció econòmica, social i ambiental

Els agents socials més representatius del Baix Llobregat, AEBALL (Associació Empresarial del Baix Llobregat i l’Hospitalet), CCOO i UGT del Baix Llobregat han presentat avui la “Declaració per a l’impuls, la reactivació i per un creixement econòmic sostenible i inclusiu del Baix Llobregat”. L’acte de presentació ha tingut lloc a l’Hotel Porta Fira, de l’Hospitalet de Llobregat.

Es tracta d’una declaració que valora el rol dels agents socioeconòmics, l’aposta per enfortir la concertació social al territori i el compromís amb polítiques d’orientació del futur immediat, amb canvis i transformacions. Amb aquest document, les tres 

organitzacions exigeixen una participació activa i directa als projectes relacionats amb el fons europeus Next Generation que s’estan presentant al territori, perquè aquests puguin tenir un veritable efecte tractor.

El document acordat situa les següents propostes:

  • Acompanyar a una transició justa cap a una nova economia més verda, més eficient energèticament i digital.
  • Rebaixar els índexs d’atur, amb especial atenció a dones i joves i col·lectius amb dificultats.
  • La creació d’ocupació estable i de qualitat.
  • Impulsar la formació professional i continua integradora i de qualitat. S’han d’ampliar els recursos actuals i optimitzar-ne els existents.
  • Una reindustrialització que permeti mantenir l’actual teixit productiu, crear i ampliar empreses, així com potenciar noves inversions de caràcter industrial.
  • Diversificar activitats i acompanyar empreses i sectors econòmics perquè guanyin competitivitat i apostin pel valor afegit, la innovació i la captació de talent
  • Consolidar l’especialització i transformació de l’actual teixit empresarial.
  • Desenvolupar i modernitzar infraestructures llargament reivindicades al territori (eixos viaris, ferroviaris, aeroportuari i portuari), consolidar una xarxa de transport públic adient a les necessitats de la comarca i avançar decididament a un model de mobilitat sostenible.
  • Modernitzar l’Administració, reforçar els serveis públics amb atenció de qualitat a empreses i ciutadania.
  • Avançar en una visió de comarca que permeti el creixement econòmic amb respecte a l’entorn natural i que sigui atractiu per a importants inversions.

CCOO, AEBALL i UGT fan una crida a aprofundir en estratègies concertades i amb dotació de recursos, així com a la dinamització dels actuals espais compartits. Desitgen treballar plegats amb els governs locals, supralocals, del Consell Comarcal del Baix Llobregat i d’àmbit de Catalunya.

La reconstrucció i la dinamització de l’activitat econòmica han d’avançar amb paràmetres de sostenibilitat i igualtat, tot garantint la cohesió social i permetent que la ciutadania pugui viure, treballar i fer créixer els seus projectes vitals a aquesta comarca.

Feu clic per veure la “Declaració per l’impuls, la reactivació i per un creixement econòmic sostenible i inclusiu del Baix Llobregat”.