Jornada sobre canvis legislatius en matèria d’igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)

Més de 300 sindicalistes de CCOO de diferents sectors van assistir a la jornada sobre els canvis legislatius en matèria d’igualtat i sobre el registre de jornada, per informar-se sobre els canvis normatius i comentar les estratègies per seguir en la nostra acció sindical.

Jonathan Gallego, director del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO, va fer la presentació de la jornada sobre els canvis legislatius en matèria d’igualtat i el registre de jornada mentre que les orientacions sindicals van anar a càrrec de Yolanda Navarro, secretària de la Dona de la Federació d’Indústria, i dels responsables d’Acció Sindical Ramon González, de la Federació de Serveis; Carlos Pellejero, de la Federació de Serveis a la Ciutadania; José Juan Marín, de la Federació d’Indústria, i Cristina Torre, secretària d’Acció de CCOO de Catalunya.

Podeu veure més informació sobre el registre de jornada a la web i en la nota sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que obliga els empresaris a implantar un sistema que permeti computar la jornada laboral diària