15a Jornada de Previsió Social Complementària

dijous, 30 de maig 2019, a la seu de CCOO a Barcelona

Ei dia 30 de maig del 2019, a la sala d’actes de la seu de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16, planta baixa), s’ha celebrat la 15a Jornada de Previsió Social Complementària que organitza l’Àrea de Previsió Social Complementària de la Secretaria d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya.

Aquesta jornada anual esdevé interessant per a membres de comissions de control de plans i fons de pensions del sistema d’ocupació i per a representants sindicals, així com per a totes les persones interessades en el segon pilar de la previsió social, ja que hi participen entitats gestores, consultors, l’Administració pública, el món acadèmic, organitzacions patronals i sindicals, promotors, partícips i persones interessades en la previsió social complementària del sistema d’ocupació.

programa   PONENCIES%20(1)  imatges