CCOO de Catalunya dona llum verda a la signatura de l'Acord interprofessional de Catalunya (AIC)


Foto CCOO destaca de l’AIC aspectes com l’assumpció de l’acord salarial de l’AENC (Acord estatal de negociació col·lectiva) amb els criteris establerts, la clàusula de revisió salarial i el salari mínim de 14.000 € l’any. També es valoren les mesures pactades contra la bretxa salarial de gènere i pels plans d’igualtat a la negociació col·lectiva a totes les empreses, així com la desconnexió digital, contra la precarietat, la intervenció davant la falsa economia col·laborativa de plataformes i l’aplicació del conveni de sector a les empreses multiservei.

CCOO insta al diàleg social permanent i emplaça el Govern de la Generalitat a reprendre l’acord signat l’any 2014 per desenvolupar, entre d’altres temes, la Llei de participació institucional que garanteixi de manera estructural la concertació social a Catalunya.


Les organitzacions sindicals i patronals més representatives de Catalunya, CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball, Pimec i Fepime, van arribar dilluns a un preacord en la negociació de l'Acord interprofessional de Catalunya (AIC). Aquest preacord ha estat validat pel Comitè Confederal de CCOO de Catalunya i en els propers dies tindrà lloc la signatura oficial amb presència del Govern de la Generalitat.

El Comitè Confederal considera que l’AIC respon als objectius aprovats l’últim Congrés, de recuperació salarial, més igualtat i d’erradicació de la precarietat.

Durant aquest any, hem treballat la construcció i ratificació col·lectiva de la proposta, mitjançant el debat intern i la realització d’enquestes a l’afiliació i hem desbloquejat la negociació amb diverses mobilitzacions generals i sectorials.

Coincidència salarial amb l’AENC

El Comitè valora especialment la coincidència en els criteris salarials amb l’Acord de negociació col·lectiva (AENC) signat recentment per a l’àmbit estatal, que ja comença a donar fruits en les negociacions dels convenis. L’AIC assumeix els criteris salarials establerts a l’AENC, la clàusula de revisió salarial i el salari mínim de 14.000 € l’any.

El comitè mostra la satisfacció pels acords en matèria d’igualtat, per eliminar la bretxa salarial, per fer plans d’igualtat a les empreses que no hi estan obligades, aquelles de menys de 250 treballadors i treballadores, i la creació de nous instruments pactats com la Comissió Tècnica d’Igualtat del Tribunal Laboral de Catalunya. El 8 de Març vam dir que portaríem la igualtat a la negociació col·lectiva i ho estem fent. També amb la inclusió de mesures específiques de no discriminació per al col·lectiu LGTBI. Així mateix, l’AIC incorpora la gestió de la diversitat d’origen de les persones treballadores i es pronuncia per l’ocupació ordinària per a les persones amb discapacitat i la reordenació dels centres especials de treball.

El Comitè Confederal de CCOO de Catalunya insta al diàleg social permanent i emplaça al Govern de la Generalitat a reprendre l’acord signat l’any 2014 per desenvolupar, entre d’altres temes, la Llei de participació institucional que garanteixi de manera estructural la concertació social a Catalunya.

Contra la precarietat, més negociació col·lectiva

L’acord compromet la revisió i racionalització del mapa dels convenis de Catalunya, identificant i reconduint els buits de cobertura. L’AIC permet una millor organització i interlocució sindical en tota la cadena de subcontractació, i porta les empreses multiserveis a l’aplicació del conveni sectorial de l’activitat, com a mínim. L’acord preveu avançar en mesures contra la falsa economia col·laborativa de plataforma a través d’una comissió tècnica al Consell de Relacions Laborals.

L’acord suposa avenços en matèria de la protecció dels drets de les persones i l’estabilitat en l’ocupació, amb acords en la gestió del temps de treball, integrant millores en la gestió negociada de la flexibilitat i la compatibilització de la reducció de jornada anual amb la competitivitat de les empreses i l’aposta per l’ocupació estable i l’actuació amb criteris de causalitat per erradicar la contractació temporal injustificada.

Donem molt valor a la proposta de clàusula per introduir a tots els convenis en relació a la desconnexió digital, la qual cosa és una novetat absoluta en el nostre país.

En salut laboral, les línies de l’AIC avancen en el fet d'adaptar les mesures i protocols a l’evolució tecnològica i la digitalització, també en la protecció de la maternitat, la discapacitat sobrevinguda i els desplaçaments en jornada, entre d’altres novetats.

En formació professional, incorpora noves polítiques de prospecció de necessitats formatives per activar la formació i el seu reconeixement com a factors essencials del nou model productiu. També integra l'FP dual o en model d’alternança per aconseguir un nou model industrial més integrador i competitiu.

S'aprofundeix sobre les polítiques negociades de responsabilitat social empresarial, amb clàusules concretes per als convenis col·lectius, la qualitat social de la contractació pública, l'adhesió de l'AIC a l'Agenda 2030 de Nacions Unides i el compromís amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la dignificació de les persones treballadores de la llar segons el conveni 189 de l’OIT.

Els acords obliguen els signants a portar els continguts a les meses negociadores dels convenis per adaptar-los a cada realitat, sempre amb l’objectiu de millorar les condicions laborals dels treballadors i les treballadores. Aquest acord previ ha de facilitar la resolució pacífica de les qüestions que inclou en les negociacions dels convenis de sector o d’empresa.

Feu clic per veure
- el resum de l'Acord interprofessional de Catalunya 2018-2020
- la Guia sindical per a l'aplicació de l'AIC en la negociació col·lectiva
- l'Acord Interprofessional de Catalunya 2018-2020 


12/07/2018

 

© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies