Principi d’acord en el conveni del sector de la neteja d’edificis i locals

El 14 de desembre s’ha assolit un principi d’acord en la negociació del Conveni de neteja d’edificis i locals de Catalunya que ha estat ratificat en les assemblees de delegades i delegats pel 99,8 % dels representants. Amb aquest principi d’acord ha quedat desconvocada la vaga que CCOO i UGT havien convocat per als dies 15 i 16 d’aquests mes.

Des de l’inici de negociació, CCOO de Catalunya sempre ha defensat que el conveni ha de descansar sobre tres potes: per una banda el sector necessita uns increments salarials que ens permetin guanyar-se la vida amb salaris dignes. per altra banda, el conveni ha de garantir que la reforma laboral pactada l’any passat té efectes en la lluita contra la precarietat, la temporalitat i la parcialitat involuntària, i, en tercer lloc, ha de garantir les millores socials.

Amb aquestes premisses s’han acordat:

Increments salarials:

– 2022, 1,5 %, a partir de desembre

– 2023, 3 %

– 2024, 2,5 %

– 2025, 3,25 %

– Es manté la mateixa antiguitat que es cobrava a la província de Lleida, cada 3 anys, però ara s’inclourà a les taules salarials cosa que farà que la cobrin tots els treballadors i treballadores.

Contractació:

– Regulació del contracte fix discontinu, situant un redactat que eviti la utilització fraudulenta per part de les empreses.

– Ultraactivitat indefinida del conveni.

Millores socials:

– Reducció de jornada màxima anual, a partir del 2025 passa a 1.792 hores.

– Canvi de redactat de la jornada màxima anual fixant com a jornada màxima anual efectiva per al 2023 1.800 hores anuals.

– Llicència 3 dies per acompanyar els familiars de primer grau a tractaments de quimioteràpia i  radioteràpia.

– Es manté l’articulat sobre la jubilació parcial.