Les treballadores de les residències de les províncies de Tarragona i Lleida gestionades per l’empresa Eulen reclamen millores laborals i assistencials

Totes elles reclamen l’augment de sou del 6 % aprovat pel govern

Les treballadores i els treballadors de les residències a través dels respectius comitès han fet públic un comunicat on reclamen a l’empresa mercantil i gestora Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. l’augment del 6 % del sou aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el passat mes de febrer. Fins i tot, demanen al Departament de Drets Socials de la Generalitat la seva implicació en aquest assumpte, ja que asseguren que s’estan veient perjudicades tant les condicions laborals com les assistencials. 

Segons els comitès, la mercantil Eulen està cobrant per part de la Generalitat una pujada del 4 % aprovada arran de la publicació al DOGC del Decret llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la Covid-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.

En aquest decret s’aprova l’increment de tarifes per a l’any 2021 en residència i centre de dia amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2021 i l’increment del 4 % en gestió delegada. Amb aquest increment el Govern pretén contribuir a la millora de la qualitat de l’atenció a la gent gran i la sostenibilitat del sector. A més, aquests recursos han de servir, suposadament, per augmentar el salari dels professionals un 6 % el 2021 amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2021. Malgrat això, les treballadores i els treballadors de les residències denuncien que no se’ls està pagant aquest augment.

Els representants dels treballadors asseguren que Eulen els ha comunicat que no realitzarà aquest augment de sou fins que “el conveni autonòmic que s’està negociant es desencalli” i els ha fet saber que, malgrat la negativa, no volen que es vegi afectada la seva dedicació laboral, fet que els comitès diuen que els sembla més una amenaça que no pas una disculpa.

També denuncien que els professionals del sector que treballen en les residències de gent gran gestionades per l’Onada Serveis sí que estan rebent aquest augment de sou, ja que totes les empreses gestores estan cobrant el 4 % que ha de repercutir en els seus dels treballadors i treballadores. Per tant, segons denuncien les persones treballadores de les residències de Tarragona i Lleida, l’empresa Eulen està incomplint la llei.