La Secció Sindical de CCOO de la Paeria s’aixeca de la Mesa de Negociació del pacte conveni

Els motius que han dut la Secció Sindical de CCOO de la Paeria a aixecar-se de la Mesa de Negociació del pacte del conveni són, en primer lloc, que no es té en compte cap de les nostres aportacions i propostes.

En segon lloc, ens aixequem de la mesa per les propostes presentades per la corporació l’última reunió, que tractava només de les condicions sindicals, i que plantejaven limitar els drets dels treballadors i treballadores de l’ajuntament.

D’altra banda no entenem com el sindicat que ha denunciat el conveni no té una proposta clara de millora, ja que al nostre parer i veient el caire que estan prenent les reunions, aquesta negociació acabarà amb un pacte de conveni pitjor del que tenim actualment, ja que s’entreveu que perdrem drets i condicions laborals que ja teníem assolits i que tant ens van costar d’aconseguir en el passat.

Els representants sindicals hem aconseguit moltes millores i hem recuperat drets que s’havien suspès: es va aprovar un primer i un segon acord amb la funció pública que va suposar un augment salarial del 6,25 % durant els anys 2018, 2019 i 2020, el retorn a la jornada laboral de 35 hores setmanals, el cobrament del 100 % de les incapacitats laborals temporals (ILT), etc. I gràcies l’acció de CCOO els membres de la Guàrdia Urbana de Lleida poden jubilar-se anticipadament.

CCOO pensàvem que no era el moment de negociar un nou pacte de conveni, sinó de fer un procés que assegurés l’estabilitat laboral de tota la plantilla i una valoració de llocs de treball que mai es porta a terme, a més de solucionar els problemes de les bosses de treball i començar a tirar endavant la carrera professional dins de l’ajuntament, però la corporació ha continuat mantenint la composició de la mesa negociadora, tot i ser conscient que és il·legal, d’haver rebut el nostre advertiment sobre aquesta qüestió i de saber que els acords als quals arribin seran nuls de ple dret, amb la inseguretat que això pot generar. No ho ha fet així la Junta de Personal que, en represàlia per la nostra sol·licitud, ha tret els representants de CCOO de totes les comissions de l’ajuntament.

Totes aquestes irregularitats poden empènyer la Secció Sindical de CCOO a la Paeria a denunciar judicialment no només la composició de la mesa negociadora, sinó els acords que vulnerin, rebaixin o suprimeixin qualsevol dret adquirit o condició laboral que vagi en contra dels interessos dels treballadors i treballadores de l’ajuntament.