Projecte: Xarxa catalana d’alta velocitat  – Xarxa CATAV

CCOO ha presentat el tercer projecte ferroviari elaborat per CCOO de Lleida. Aquest projecte és la continuació dels projectes “Rodalies de Lleida, un tren per a la classe treballadora” i “Avant Lleida-Barcelona. Un tren per a la classe treballadora”.

En aquest últim projecte, el sindicat també ha establert amb fonaments tècnics propostes concretes en matèria d’horaris, nombre de serveis, tipus de trens, preus dels bitllets i actuacions específiques per a cadascuna de les línies estudiades. L’informe mostra com la creació d’una xarxa catalana de trens d’alta velocitat subjectes a obligació de servei públic, amb un increment de freqüències en tot el territori, ​​en unes infraestructures d’alta velocitat que ja tenim i a uns preus estables i més assequibles és una mesura que afavorirà a qui treballa, estudia o s’ha de desplaçar assíduament en recorreguts de mitjana distància. És una proposta que cohesiona el territori, de justícia social i que contribuirà a que el vehicle privat deixi de ser la primera opció en els desplaçaments de mitjana distància que es realitzen a Catalunya.

Les inversions en les línies ferroviàries d’alta velocitat s’han realitzat gairebé íntegrament amb diners públics, considerem que s’han de posar a l’abast del major nombre possible de població aquests serveis d’alta velocitat d’obligació de servei públic, com a alternativa real a la utilització del vehicle privat i amb l’objectiu d’afavorir un transport públic sostenible segur i vertebrador del territori com ho és el ferrocarril.

Si realment volem contribuir a un desenvolupament sostenible en matèria de mobilitat a Catalunya, hem de proporcionar al major volum de població possible una alternativa real pel que fa al nombre de freqüències, a preus estables i al temps de viatge en els desplaçaments de mitjana distància que es produeixen diàriament en el nostre territori i que tenen com a principal origen o destinació Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Com que actualment a Catalunya hi ha un nombre reduït de serveis Renfe Avant i la capacitat de la xarxa permet la circulació d’un nombre més gran en el territori de Catalunya, considerem que s’hauria de posar en funcionament una xarxa pròpia de serveis ferroviaris de mitjana distància d’alta velocitat que discorrin íntegrament en el seu àmbit territorial, en l’horitzó del 2023, amb la utilització de les infraestructures i els mitjans ja existents, que vertebri la totalitat del territori en el qual actualment es disposa d’aquestes línies i que hem denominat en aquest estudi de CCOO Xarxa catalana d’alta velocitat (Xarxa CATAV).

La creació d’una xarxa catalana de trens d’alta velocitat subjectes a obligació de servei públic, amb un increment de freqüències en tot el territori, ​​en unes infraestructures d’alta velocitat que ja tenim i a uns preus estables i més assequibles pot contribuir notablement al fet que el vehicle privat deixi de ser la primera opció en els desplaçaments de mitjana distància que es realitzen a Catalunya.