CCOO de Lleida assisteix a la primera reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte Social per Lleida

El dia 10 de setembre Cristina Rodríguez, secretària general de CCOO de Lleida, va assistir, a la Paeria de Lleida, a la primera reunió de treball de la Comissió de Seguiment del Pacte Social per Lleida, que es va constituir oficialment el passat mes de juny per avaluar periòdicament el compliment dels compromisos assolits en aquest conveni signat per la Paeria amb les centrals sindicals més representatives de la ciutat.

Durant la trobada es va presentar la nova web que s’ha creat per millorar la difusió del Pacte social. En els diferents apartats d’aquesta pàgina s’explica què és el Pacte Social i es recull la informació sobre el contingut de l’acord, així com totes les notícies publicades durant el procés d’elaboració, signatura i posterior seguiment amb una comissió específica. També inclou un apartat amb els antecedents de pactes anteriors.

En la reunió es va acordar el calendari de reunions sectorials amb les diferents regidories per fer el seguiment del compliment dels acords del pacte. Es celebraran quinzenalment seguint els quatre eixos de treball fixats: governança i excel·lència operativa; imatge projecció i promoció de la ciutat; igualtat, diversitat i inclusió social, i emergència climàtica, ambiental i sanitària.