Ampli seguiment de la vaga convocada per CCOO a l’empresa Cobra

El personal de l’empresa Cobra de Lleida segueix àmpliament la vaga convocada pel comitè d’empresa, amb majoria de CCOO, per als dies del 5 al 8 de juliol davant l’incompliment per part de l’empresa de la clàusula de subrogació prevista en el Conveni del metall de la província de Lleida.

L’empresa Cobra és la nova adjudicatària del contracte de muntatge i manteniment de la xarxa elèctrica d’Endesa a la zona de Lleida i ha subrogat la plantilla de l’anterior contracta, tal com preveu el conveni sectorial. El problema rau en el fet que Cobra no respecta les condicions laborals ni salarials que tenia la plantilla d’origen i no atén les demandes del sindicat per resoldre aquesta situació.

La vaga pretén també  pressionar Endesa perquè insti la direcció de Cobra a complir el que està acordat.

Img 20220705 Wa0009