COMUNICAT 3: Conveni de la indústria metal·logràfica de Catalunya

En la reunió celebrada el passat 12 de setembre, la patronal UPM ens va entregar la seva plataforma. Una plataforma en què no només els increments salarials són insultants i no preveuen clàusula de revisió, sinó que a més proposen un seguit d’elements que són regressius per a les persones treballadores, que són els següents:

  • Tres anys de vigència.
  • Preveure la revisió de 2021 com a increment de 2022.
  • Si la resta de condicions són favorables, ofereixen un 2 % per a 2022, un 2 % per a 2023 i un 1,5 % per a 2024, en taules tancades sense revisió.
  • Incrementar la flexibilitat de 120 a 200 hores a l’any.
  • Passar de 21 dies naturals de vacances a 14.
  • Els permisos per hospitalització de familiars seguits.
  • Condicionar la productivitat a l’absentisme.

Aquestes i altres qüestions són les que la patronal ha posat damunt la taula. La nostra resposta va ser que aquesta proposta és totalment inacceptable, que donaven ganes d’aixecar-se de la mesa i que no pensàvem acceptar qüestions que suposin una pèrdua de drets per a les persones treballadores.

La propera reunió està prevista el 5 d’octubre.

Companys i companyes, la negociació serà dura i complexa i requerirà de la vostra unitat i suport!

Comencem a mobilitzar-nos per un conveni digne!