Publicat al BOE el text corregit del Conveni estatal de les indústries càrnies

En la publicació oficial del Conveni estatal de les indústries càrnies per als anys 2021-2022 es van detectar algunes errades en el text del conveni i es va fer el requeriment per a la seva correcció. El text corregit del conveni, així com les taules salarials per als anys 2021 i 2022 s’han publicat en el BOE número 170, de 16 de juliol de 2022.

Publicació del text corregit i les taules salarials