Publicades al BOP les taules salarials de 2022 del Conveni del metall de Lleida

L’actualització de les taules salarials del Conveni de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Lleida per a l’any 2022, amb la clàusula de revisió pactada en el conveni, que es va signar el passat 8 de març, s’ha publicat en el BOP de Lleida número 87, de 6 de maig de 2022.

Segons estableix la clàusula de revisió tècnica, s’ha aplicat un increment del 4,5 % sobre les taules salarials de 2021, corresponent a la diferència entre l’increment acordat i l’IPC de 2021.

Publicació BOP taules salarials 2022