Exigim fer efectius els acords per a la reindustralització de Mahle a Vilanova i la Geltrú

El 15 de gener de 2022 es va acordar l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que suposava el tancament de la planta de Mahle de Vilanova i la Geltrú. El pacte incorporava plans de prejubilacions, indemnitzacions i l’obertura d’una taula de reindustrialització que permetés mantenir l’activitat industrial a la fàbrica.

Des de la creació d’aquesta taula, ja fa alguns mesos, s’ha treballat per incorporar inversors que poguessin fer-se càrrec de la planta i mantenir la seva viabilitat amb l’objectiu prioritari de generar ocupació per a les persones treballadores afectades per l’ERO, així com enfortir el teixit productiu de la comarca del Garraf.

Després de diverses reunions la solució continua encallada, ja que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sosté que per poder autoritzar l’activitat industrial de qualsevol empresa a les instal·lacions de Mahle cal emprendre un pla urbanístic especial, que inclouria expropiacions de terrenys i l’accés a l’autopista. Aquesta operació significaria encarir, de manera substancial, els costos d’una nova inversió, complicant la possibilitat d’atraure l’interès de noves empreses.

El pla urbanístic especial es planteja a les reunions al·legant que és impossible subrogar la llicència segons els acords presos, ja que qualsevol inversor hauria de fer produccions idèntiques a les que Mahle realitzava. En funció de la transformació del sector de components de l’automòbil i de les característiques actuals del mercat, aquests condicionants s’albiren com a molt complexos i no viables a curt i mitjà termini. D’altra banda, la realització del pla urbanístic especial suposa una dilatació durant anys, i allunya l’interès inversor per la planta de Vilanova.

CCOO som conscients i compartim, lògicament, la necessitat de complir les normatives vigents, però entenem que totes les parts implicades hem de fer un esforç per flexibilitzar terminis i facilitar la generació d’activitat industrial productiva que permeti compensar l’ocupació perduda amb l’ERO, equilibrar l’ecosistema econòmic de la comarca i enviar un missatge positiu d’implantació de nous sectors de futur i de valor afegit al territori.

El Garraf és una comarca que necessita mantenir un equilibri entre els seus sectors econòmics. Els serveis representen un 81 %, i sector industrial un 9 %, amb una tendència a la reducció. CCOO apostem per reforçar la diversificació econòmica de la comarca i generar ocupació de qualitat, amb més i millors oportunitats laborals. Hem de defugir de la idea de convertir el Garraf en un territori residencial.

Aquest ha estat sempre el nostre objectiu i, creiem que també el de les administracions implicades als espais de concertació (Taula per l’automoció del Garraf o la recentment proposada Garraf Vital – Visibilització Industrial). En conseqüència, no entenem ni compartim la poca diligència, l’escassa capacitat de proposta i la lentitud a aportar solucions a problemes perfectament esmenables per fer possible i viable l’establiment d’empreses interessades a invertir i aprofitar les instal·lacions de Mahle per poder desenvolupar projectes industrials de futur.

També es troba a faltar un major compromís per part del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, donada la seva responsabilitat en el desenvolupament de les polítiques industrials a casa nostra.

Des de CCOO insistim en la necessitat de buscar una solució que harmonitzi els interessos de totes les parts, ajustada a la legalitat vigent, posant al centre l’acord per reindustrialitzar Mahle, en el marc de l’acord subscrit el mes de gener.