Assolit un principi d’acord en el Conveni del metall de Tarragona que garanteix el poder adquisitiu

Amb aquest acord queda desconvocada la vaga dels dies 24 i 25 d’octubre

Gràcies a la pressió de la vaga convocada al sector del metall de la província de Tarragona per als dies 24 i 25 d’octubre, CCOO, UGT i la patronal APEMTA han arribat finalment a un principi d’acord sobre el Conveni per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Tarragona en la reunió de mediació de vaga celebrada avui al Departament de Treball.

CCOO d’Indústria valora positivament el preacord assolit, amb el qual s’ha trobat l’equilibri per garantir el poder adquisitiu de les persones que treballen al sector, es redueix la jornada laboral i es posa fi a les pretensions de la patronal de retallar els drets laborals. Aquest principi d’acord se sotmetrà a les delegades i delegats del sector durant els propers dies per a la seva ratificació definitiva.

Les parts han pactat una vigència de 4 anys (2022-2025) i han acordat uns increments salarials d’un 6,4 % per a aquest any, un 3,4 % per a 2023, un 2,8 % per a 2024 i un 2,46 % per a 2025. També estableix una clàusula de revisió salarial d’aplicació automàtica al final de la vigència que garanteix el 85 % de la diferència de la suma dels IPC reals dels 4 anys i la suma dels increments acordats (80 % + 5 % addicional per compensar la pèrdua de poder adquisitiu de l’any 2021). D’aquesta manera, en cas d’haver-hi diferència entre els IPC, les taules salarials de 2026 s’incrementaran automàticament a 1 de gener amb aquest percentatge, sense efectes retroactius.

Un altre aspecte destacat del preacord és que durant la vigència d’aquest conveni no hi haurà compensació ni absorció dels increments salarials acordats. A més, també s’ha acordat una reducció de la jornada laboral anual, que a partir de 2023 serà de 1.744 hores i a més s’incrementa el permís de conciliació en un dia sense necessitat de justificació, de manera que s’ha aconseguit una reducció de 16 hores anuals de jornada.

Amb aquest acord es tanca el conflicte obert al sector del metall de la província de Tarragona i queda desconvocada la vaga prevista per als dies 24 i 25 d’octubre. CCOO d’Indústria espera que la patronal UPM prengui nota d’aquest principi d’acord i reconsideri els seus plantejaments per desbloquejar també el Conveni del metall de la província de Barcelona, ja que en cas contrari els dies 27 i 28 d’octubre es farà vaga al sector a la província barcelonina.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 20 d’octubre de 2022