Assolit un important acord a Stradivarius Logística que garanteix el poder adquisitiu de la plantilla i millora les seves condicions

Les treballadores i treballadors de Stradivarius Logística (Sallent) tenen un nou pacte de millora que no només garanteix el seu poder adquisitiu, sinó que també suposa una millora substancial de les seves condicions laborals. CCOO d’Indústria de Catalunya valora molt positivament l’acord assolit ahir entre la direcció i el comitè d’empresa, del qual n’ostenta la majoria, ja que dona resposta unes reivindicacions que fa temps que estaven sobre la taula.

Es tracta d’un acord molt destacat en matèria salarial que va en línia del que CCOO està exigint en tots els àmbits de negociació, amb uns increments en consonància amb l’IPC actual i una clàusula de revisió salarial per garantir que les persones que treballen a l’empresa no perden poder adquisitiu. Els increments acordats són d’un 8 % per a l’any 2022, un 4 % per a l’any 2023 i un 3,75 % per a l’any 2024, i s’estableix una clàusula de revisió al final de la vigència del pacte, de manera que si la suma dels IPC dels 3 anys fos superior a la suma dels increments pactats, s’abonarà la diferència.

Un altre punt important del pacte en el capítol econòmic és que a partir d’aquest any s’abonarà una paga anual en funció de l’antiguitat a l’empresa: 300 € per a les persones que tinguin entre 5 i 9 anys d’antiguitat, 600 € per a les que tinguin entre 10 i 14 anys, 800 € per a les que tinguin entre 15 i 19 anys i 1.000 € per a les que tinguin més de 20 anys d’antiguitat. També hi ha una millora dels plusos de nocturnitat i de treball en festius, així com de les ajudes socials.

D’altra banda, cal destacar la reducció de la jornada laboral anual, que a partir de 2023 serà de 1.760 hores anuals. En el cas de les persones de més de 55 anys podran sol·licitar una reducció de jornada de 40 hores anuals, que es podran incrementar en 8 hores més cada any fins que arribin a l’edat de 67 anys.

Aquest pacte millora substancialment les condicions salarials i laborals de les persones que treballen a Stradivarius Logística, una demanda llargament reivindicada per part de la plantilla i la seva representació sindical.