Assolit un principi d’acord en el conveni del metall de Barcelona que garanteix el poder adquisitiu


Amb aquest acord queda desconvocada la vaga dels dies 27 i 28 d’octubre

Gràcies a la pressió de la vaga convocada en el sector del metall de la província de Barcelona per als dies 27 i 28 d’octubre, CCOO, UGT i la patronal UPM han arribat finalment a un principi d’acord sobre el Conveni per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona en la reunió celebrada avui amb la mediació del Departament de Treball.

CCOO d’Indústria valora positivament el preacord assolit, amb el qual s’ha trobat l’equilibri per garantir el poder adquisitiu de les persones que treballen en el sector, es redueix la jornada laboral i es posa fi a les pretensions de la patronal de retallar els drets laborals. Aquest principi d’acord se sotmetrà a les delegades i delegats del sector durant els propers dies per a la seva ratificació definitiva.

Les parts han pactat una vigència de tres anys (2022-2024) i han acordat uns increments salarials d’un 4,2 % per a aquest any, amb efectes retroactius l’1 de gener; un 3,9 % per al 2023 i un 3,9 % per al 2024. També s’estableix una clàusula de revisió salarial al final de la vigència que garanteix el 85 % de la diferència de la suma dels IPC reals dels tres anys i la suma dels increments acordats. D’aquesta manera, en cas d’haver-hi diferència entre els IPC, les taules salarials del 2025 s’incrementaran automàticament l’1 de gener amb aquest percentatge, sense efectes retroactius.

Un altre aspecte destacat del preacord és que durant la vigència d’aquest conveni no hi haurà compensació ni absorció dels increments salarials acordats. A més, també s’ha aconseguit incorporar en el text del conveni un permís retribuït de 12 hores de lliure disposició a partir del 2023.

Amb aquest acord es tanca al conflicte obert en el sector del metall de la província de Barcelona i queda desconvocada la vaga prevista per als dies 27 i 28 d’octubre.