Signada la revisió de les taules salarials de 2022 i 2023 del Conveni de la indústria tèxtil i la confecció

El passat 27 de gener es va reunir la Comissió Paritària del Conveni estatal de la indústria tèxtil i de la confecció per a la signatura de les taules salarials, amb la revisió d’un 0,5 % per a l’any 2022 i la posterior actualització de les taules de 2023 amb l’increment pactat d’un 2 %.

El Salari Mínim Intertèxtil ha quedat superat per l’SMI, per la qual cosa s’ha procedit a la seva actualització i, en vistes d’un nou increment de l’SMI, s’ha acordat que aquesta quantitat s’actualitzarà automàticament quan es produeixi un augment de l’SMI.

Els increments pactats el 2022 tindran efectes amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener del mateix any, per tant, es farà el pagament dels endarreriments corresponents. Tant el pagament dels endarreriments com les noves taules salrials per a 2023 han d’abonar-se abans del 31 de març d’aquest any.

L’acta i les taules s’han enviat al registre per a la seva publicació al BOE.