COMUNICAT 3: Conveni del metall de Tarragona

La patronal del metall de Tarragona menysté la platafoma sindical i presenta una proposta de retallades inassumible

El dia 16 de juny s’ha celebrat la tercera reunió de la comissió negociadora del Conveni de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Tarragona, en la qual estava previst que la patronal donés resposta a la nostra plataforma i en lliurés la seva.

Si bé ja es preveia una negociació complicada, la realitat ens ha demostrat que ens hem quedat curts. La resposta de la patronal ha estat NO a tots els punts de la nostra plataforma. Alhora, ens ha presentat la seva, que és INACCEPTABLE en cada un dels seus punts, amb propostes inassumibles com ara:

  • Vigència: Un any, quan jas estem a juny i amb prou feines hem començat a negociar. La nostra proposta és de 3 anys de vigència.
  • Compensació absorció: Pretenen que tot sigui compensable i absorbible. La nostra proposta és blindar el conveni per no permetre la compensació i l’absorció.
  • Antiguitat: Eliminació.
  • Jornada: Augmentar en 8 hores la jornada anual. La nostra proposta és reduir 8 hores cada any de vigència del conveni.
  • Increment salarial: Al·leguen que encara no poden presentar una proposta, però que en cap cas tindrà la garantia que no es perdi poder adquisitiu que estem reclamant els sindicats.
  • Assegurances de vida: Reduir en 10.000 € cada un dels trams que hi ha en el conveni.
  • Llicències: Justificació no sols de la causa, sinó també del temps real invertit, i eliminació del dia de la Conciliació.

Això i diverses propostes més, totes en el mateix sentit restrictiu. Els ha quedat per presentar la part de la plataforma que concerneix al muntatge i manteniment, però veient la part que han presentat, res augura que hagi de ser gaire millor.

CCOO li hem transmès la nostra indignació pel menysteniment de la nostra plataforma. Això sumat a unes propostes seves dirigides a empitjorar les condicions laborals de les persones que treballen al sector del metall de la província de Tarragona, ens aboca directament al conflicte. Per això l’hem convidada a reconsiderar la seva postura i l’hem emplaçada a una propera reunió el dia 7 de juliol.

La negociació serà dura i complexa i requerirà de la vostra unitat i suport!