Publicada al BOP la revisió de les taules salarials del Conveni de majoristes de fruites i verdures de Girona per al 2022

La revisió de les taules salarials per al 2022 del Conveni de majoristes de fruites i verdures de la província de Girona, amb l’increment previst en la clàusula de revisió salarial del conveni, que està recollida en l’article 18, s’ha publicat en el BOP de Girona número 86, de 5 de maig de 2022.

Segons estableix la clàusula de revisió s’ha aplicat un increment del 3 % sobre les taules salarials de 2021. A més, també s’ha incorporat a les taules d’aquest any el nou salari mínim interprofessional que fixa el RD 152/2022, de 22 de febrer.

Publicació BOP taules salarials 2022