COMUNICAT 9: Conveni de preparats alimentaris i productes dietètics de Catalunya

Durant el dia d’avui hem mantingut la desena reunió del conveni col·lectiu. Desafortunadament, no hi ha hagut avanços significatius que ens permetin preveure un possible acord, sinó tot al contrari, la proposta patronal d’avui continua significant una pèrdua de poder adquisitiu per a les persones treballadores, sense reducció de jornada, es manté l’absorció i compensació, etc.

Plantejament patronal:

  • Increments: 3,5 %el 2022, 3,5 % el 2023 i 2,5 % el 2024.
  • Clàusula salarial no retroactiva dels 3 anys, amb un límit del 2,5 %.
  • Això vol dir que en el millor dels casos tindríem un increment en els tres anys de vigència d’un 12 %. És a dir, ens donen en tres anys la desviació de l’IPC de 2022 i 2023, per la qual cosa estaríem assumint una pèrdua de poder adquisitiu, segons les previsions, d’entre un 7 i un 9 %.
  • Quant a la resta de temes (jornada, paga de beneficis, compensació IT…) no en volen saber res.

Nosaltres, en aquest cas i amb l’ànim d’avançar, hem fet diverses propostes que han finalitzat en els termes següents:

  • Increments: 5 % per a 2022, 3,5 % per a 2023 i 2,5 % per a 2024.
  • Clàusula salarial d’aplicació al final de la vigència, garantint el 85 % dels IPC reals dels 3 anys.
  • Un dia de reducció de jornada.
  • Recuperació del 100 % de la paga de beneficis.
  • Permisos retribuïts per a consulta mèdica a la Seguretat Social i especialistes.

Finalment i veient que no s’acosten les postures, hem decidit convocar vaga al sector per als dies 22 i 24 de novembre. Que la patronal ho tingui clar, si no hi ha increments salarials reals i en els termes dels avanços de l’economia, hi haurà conflicte i hi haurà vaga!

No ho dubtis, participa i mobilitza’t per unes condicions laborals justes!