Tornar al portal Normes i reglaments Recursos Que fem

Portal de la transparència: Àmbits
d'actuacióDimensió

sectors subsectors Convenis
sectorials
Seccions
Sindicals
Constituïdes
SS al consell
d'indústria
8
95
74
203 125

 

Nº PERSONES
ÒRGANS DE DIRECCIÓ
INDÚSTRIA
CATALUNYA
TOTAL
INDÚSTRIA
CATALUNYA
TERRITORIS TOTAL
TERRITORIS
TOTAL
INDÚSTRIA
CATALUNYA
256
COMISSIÓ EXECUTIVA 9 3
12
35
14 49
CONSELL 71
28 99
(Inclou CE)
103 36 139
(Inclou CE)
SINDICATS I/O ÀMBITS FUNCIONALS 7

*Polsant sobre els enllaços (text subratllat) podeu ampliar la informació


Representació

CATALUNYA INDÚSTRIA %
(Sobre total)
DONES HOMES
RLT TOTAL 50.990
14.506 28,45% 3.870
10.636
RLT TOTAL CCOO 21.208 6.883
32,45% 1.822 5.061
AFILIATS/DES 140.523 41.187
29,31% 9.344
31.843

INDÚSTRIA NÚMERO
CENTRES DE TREBALL 45.605
EMPRESES AMB RLT 4.417
EMPRESES SENSE RLT 41.188
TREBALLADORS/ES TOTALS 541.609

REPRESENTACIÓ
INSTITUCIONAL
FORMACIÓ MEDIACIÓ MÚTUES REPRESENTACIÓ TOTAL
NOMENAMENTS 3 17 4
9 33

* A data 30/ 06/2017 

Ampliar la informació...

© Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies