CCOO, UGT i USOC convoquem mobilitzacions al sector de la seguretat privada en defensa del conveni col·lectiu

Des de CCOO, UGT i USOC convoquem mobilitzacions davant les postures immobilistes d’APROSER i ASECOPS, associacions empresarials participants a la mesa negociadora del conveni col·lectiu estatal d’empreses de seguretat, que evidencien amb les seves manifestacions i propostes la seva intenció de bloquejar qualsevol tipus d’increment salarial raonable, així com la seva posició no només de no avançar en condicions laborals per al col·lectiu, sinó de fer reculades en temes com ara el cobrament del plus d’antiguitat.

Per a les tres centrals sindicals més representatives al sector de la seguretat privada és evident que són les empreses i els clients públics i privats els que han instaurat al sector un model basat en els baixos preus d’adjudicació sense cap tipus de valor afegit en la prestació dels seus serveis. Aquest model i la impossibilitat de traslladar increments de costos als clients són les excuses fonamentals esgrimides per part de les patronals del sector per intentar no emprendre les necessàries millores de condicions econòmiques i laborals que mereix el col·lectiu que inclou més de cent mil professionals al territori nacional.

En l’escenari actual, per a UGT, CCOO i USO resulta de vital importància que la negociació col·lectiva que s’abordi sigui plurianual, prevegi increments retributius significatius i estableixi una clàusula de garantia salarial davant de la situació d’incertesa i inflació desmesurada que tots estem vivint. Davant d’això, trobem unes associacions patronals que, amb els mateixos discursos victimistes llançats des de la CEOE, situen propostes perquè siguin les persones treballadores les que assumeixin mitjançant pèrdua de drets i nuls increments salarials la situació global de país i les conseqüències d’un model de seguretat que ha de ser modificat.

Per tot això, UGT, CCOO i USO coordinem una sèrie d’actuacions conjuntes i convoquem mobilitzacions de les persones treballadores de la seguretat privada el dia 23 de setembre a les 12 hores davant la seu de Foment del Treball Nacional (Via Laietana, 32), per visibilitzar davant de la societat la situació de la nostra negociació col·lectiva i les nostres condicions de treball i reclamar un canvi radical dels plantejaments de les patronals de cara a aquest conveni.

AGENDA: 23 de setembre, 12 hores, davant la seu de Foment del Treball (Via Laietana, 32)