CCOO denuncia irregularitats en la contractació de monitors de lleure en l’inici de curs

En roda de premsa celebrada aquest mati, Ester Satorras responsable de CCOO Educació de comarques gironines, Marisa Micó representant del Sector de Lleure a Girona, Cristina Broto, responsable del Sector del Lleure de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya, Lidón Gasull directora d’aFFaC (associacions federades de famílies d’alumnes) i Xavier Villarreal pare d’una treballadora que ha volgut denunciar les greus irregularitats comeses en la contractació de la seva filla en un centre de la ciutat de Girona durant les tardes del passat mes de setembre.

El 10 de febrer de 2022, el president de la Generalitat Pere Aragonès acompanyat del conseller d’Educació Josep Gonzàlez–Cambray va fer públic un controvertit canvi en el calendari escolar de tots els centres docents públics de Catalunya pel qual es modificava substancialment l’inici de curs a les aules catalanes. L’argument utilitzat per a canviar les dates d’entrada a les aules i l’establiment d’una jornada contínua al llarg de tot el mes de setembre residia en la “necessitat pedagògica de millorar els resultats dels alumnes” i per tal de “millorar la conciliació laboral”.

El canvi més significatiu era que s’avançava una setmana l’inici del curs modificant la fins llavors més que establerta tornada després de la Diada de l’11 de setembre. Infantil i primària iniciarien les classes el 5 de setembre i els alumnes d’ESO i Cicles Format el 7 de setembre. Durant el mes de setembre s’establiria la jornada intensiva amb classes matinals, de 9 a 13 hores de manera semblant a com es feia habitualment a finals del mes de juny.

Aquesta novetat va ser imposada de manera unilateral, sense consens ni valoració en cap dels espais previstos: ni al Consell Escolar de Catalunya ni a les meses amb els representants dels treballadors, la part sindical. Cap dels diferents col·lectius de la comunitat educativa van poder dir-hi la seva. Aquests canvis van acabar tenint gran transcendència dins el context de gestió de la conselleria: massa mesures havien estat ja aplicades sense diàleg i en massa ocasions altres punts de vista no havien estat escoltats. D’aquesta manera va esclatar el conflicte més important dels últims anys dins la comunitat educativa que va acabar desencadenant les nombroses vagues i manifestacions del passat curs 2021-2022. Va suposar, de manera inevitable, el trencament de les relacions entre els sindicats i el Departament d’Educació. La situació no ha estat encara revertida avui dia després de la signatura d’un acord a última hora amb els diferents sindicats. Es va establir una treva amb el condicionant de reversió i negociació real de les reclamacions a la Mesa sectorial al llarg del primer trimestre del present curs. Afegim que es va posant de manifest a les últimes meses sectorials que aquest diàleg i aquesta negociació real que havia garantit el conseller en l’acord d’1 de setembre, de moment està essent inexistent.

Pel que fa a la la gestió de les tardes del lleure als centres de Catalunya volem exposar greus problemàtiques que se n’han derivat a les nostres comarques.

La gestió de les contractacions del personal de lleure i monitoratge va ser delegada pel Departament d’Educació a les direccions dels diferents centres educatius fet que va generar l’oposició i el rebuig de moltes d’elles a molts centres del nostre territori. El Departament havia improvisat, i no havia calculat si aquesta mesura podria implantar-se amb el personal qualificat i els recursos necessaris per a totes les escoles. Tampoc es va regular de cap manera el contingut o activitats que s’havien de programar per aquesta hora deixant a cada empresa la llibertat de posar la categoria i les funcions que aquesta cregués oportunes.

Des del sindicat hem recollit tota mena de problemàtiques derivades de les noves necessitats generades pel canvi de calendari. S’han recollit situacions de tota classe:

  • S’ha hagut de recórrer a personal no qualificat.
  • Ràtios altes a causa de la manca de personal.
  • Contractacions irregulars.
  • Diferents contractacions que marquen diferències salarials.
  • Irregularitats en les nòmines (La majoria d’empreses han fet el càlcul d’hores i el pagament a la baixa, oblidant conceptes que corresponen a les treballadores)
  • Incompliment del pagament de la jornada indirecta de preparació pròpia de qualsevol activitat de lleure educatiu, recollida al conveni col·lectiu.

Davant la plantada d’algunes direccions de les nostres comarques el Departament d’Educació va proposar a l’empresa MM Extraescolars que es fes càrrec de la contractació del personal de lleure i del monitoratge a 30 centres de les comarques gironines (a 10 centres de les 21 escoles de la ciutat de Girona). És en una d’aquestes escoles on succeeixen els fets que avui denunciem i exposem i que ens serveixen per exemplificar de manera global que el Departament d’Educació va actuar de manera precipitada i sense cap mena de previsió en l’establiment d’aquests canvis de calendari.

A l’escola Àgora de Girona van oferir l’hora de monitoratge pel mes de setembre a una noia que s’iniciava en el món laboral. Havia de treballar una hora diària (entre les 15,30 i les 16,30) des del dia 8 de setembre fins al dia 30. A través de converses del whatsapp veiem com la treballadora demana reiteradament sobre la seva situació laboral estranyada per la manca de firma contractual el dia 22 i 27 de setembre. Aquestes converses acaben rebent únicament respostes evasives. El 30 de setembre intervé el pare de la monitora qui va contactar amb l’empresa per reclamar la regularització laboral de la seva filla i no és fins al dia 3 d’octubre que reben el contracte i la nòmina, documents que reflecteixen una flagrant irregularitat. S’havia fet un contracte des del dia 30 de setembre fins al 4 d’octubre i, per tant, havia estat treballant quasi tot el mes de setembre sense cap relació contractual vigent. S’ha fet una denúncia del cas individual a Inspecció de Treball, però des del sindicat creiem que hi poden haver moltes més irregularitats. Reclamem que el Departament d’Educació investigui no només aquest cas sinó que també s’hauria de veure com ha funcionat la contractació a escala global, perquè encara que les irregularitats poden atribuir-se a l’empresa, el Departament, com a part de l’Administració i del Govern té l’obligació de vetllar pel compliment de la legislació laboral per part de les empreses que contracta i en té l’última responsabilitat.

Part de la intervenció de la Cristina Broto, responsable del Sector del Lleure de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya,