CCOO de Girona es presenta com a part interessa en la Inspecció de treball per la mort d’un treballador en el Club Nàutic Sa Riera de Begur.

CCOO ha decidit personar-se a la ITSS com a part interessada en la investigació que està

portant a terme l’autoritat laboral per tal esclarir els fets i responsabilitats que es puguin

derivar de l’accident laboral que va partir un treballador del Club Nàutic Sa Riera de Begur i

que li va provocar la mort.

En la petició feta arribar a la ITSS hem sol·licitat que es tinguin en compte els següents punts:

  • Que s’investigui en què consistia la feina realitzada i la maniobra de busseig en apnea. Així mateix, si existia procediment o protocol d’actuació com es perceptiu la seva existència.
  • Que s’investigui si s’estaven complint totes les normes de seguretat recollides en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Determinar si existia un control efectiu de la maniobra segons hauria de constar en el mateix document d’avaluació de riscos.
  • Determinar el possible incompliment dels articles 5 (prohibició, modalitat d’apnea, en el busseig professional), article 9 (titulació professional), article 14 (senyalització de les maniobres) i article 25 (presencia oxigen normobàric en l’embarcació) del Real Decreto 550/2020 de 2 de juny pel qual es determinen les condicions de seguretat de les activitats de busseig.
  • Que en cas que es determinin incompliments de les normatives existents s’incoï Acta d’Infracció molt greu en el seu grau màxim i amb proposta de recàrrec en grau màxim de les prestacions econòmiques conseqüència de l’accident.