CCOO de Catalunya crida a la vaga als dinamitzadors/es lingüístics/es del departament de justícia per la correcta classificació professional i retributiva

Les treballadores i treballadors amb categoria laboral de Dinamització Lingüística del
departament de Justícia Drets i Memòria aniran a la vaga parcial (de 14.00 a 20.00 h), el 29 de maig, el 5 i 12 de juny, convocats pel Comitè Intercentres de la Generalitat de Catalunya, per tal de reivindicar una correcta classificació professional i retributiva coherent amb les funcions i responsabilitat que se’ls hi encarrega.

El departament, a part de les seves funcions per a potenciar l’ús del català a l’Administració de Justícia, oferint cursos, distribuint material i traduint documentació, els obliga a dur a terme assessorament, docència i certificació, funcions que corresponen a un grup professional superior, i pel qual tot el col·lectiu en té la titulació requerida. I en un àmbit, el de l’Administració de Justícia que requereix expertesa no només en llengua general sinó també en un llenguatge d’especialitat, el jurídic, que exigeix alts coneixements de llengua molt específics i del qual són referents, tot plegat en un entorn poc permeable al català i, sovint, advers, fet que determina un escenari especialment complex per al desenvolupament de la feina.

CCOO ja fa temps que dona suport a aquesta reivindicació i també des del Comitè, com a
sindicat majoritari. Fins ara, el Departament, l’únic que ha fet és dilatar en el temps el que ells en diuen «negociacions» amb diferents excuses. Ni el Departament de Justícia ni el Govern de la Generalitat poden continuar ignorant més la importància de la tasca d’aquest col·lectiu, que treballen per a millorar la implantació del catalàcom la nostra llengua oficial en l’àmbit Judicial i, per la qual cosa, els cal una correcta classificació professional i retributiva en el Grup A, o la retribució de la diferència salarial.