CCOO de Catalunya constata que la reforma laboral crea ocupació estable i a temps complert

Valoració de les dades de l’EPA del segon trimestre del 2022

L’Enquesta de població activa del segon trimestre del 2022 mostra la millora del mercat de treball, tot i la lleu reducció de població activa respecte d’ara fa un any. L’evolució de l’ocupació és creixent des del 2021 i l’atur ha caigut de manera notable, la incidència de la desocupació se situa per sota del 10 %.

A Catalunya hi ha gairebé 104.000 persones ocupades més que ara fa un any i 118.000 persones desocupades menys. Això fa que tant la taxa d’ocupació (55,3 %) com la taxa d’atur (9,3 %) siguin més favorables que fa un any. En clau de gènere, les dones se situen amb una desocupació del 10,2 %, xifra superior a la mitjana i una taxa d’ocupació (51 %) 9 punts percentuals més baixa que la dels homes. Aquestes xifres que evidencien fortes desigualtats requereixen, doncs, polítiques correctores específiques. Respecte de la qualitat de l’ocupació, la taxa de parcialitat s’ha reduït, tot i que es mantenen les diferències abismals entre homes i dones. També la temporalitat perd incidència en el mercat de treball, i se situa en un 17,8 %. Així doncs, el dinamisme del mercat de treball s’ha recuperat, en part perquè mesures com els ERTO han contribuït a contenir l’atur. La nova contractació registrada mostra clars signes de millora en l’estabilitat de les persones treballadores i l’Enquesta de població activa evidencia que aquestes millores estan calant entre la població assalariada. No obstant això, el context econòmic actual continua reclamant mesures urgents per pal·liar la crisi de preus.

Declaracions de Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, en què valora les dades de l’EPA del segon trimestre del 2022

Recomanacions:

1. Amb un increment dels preus que al juny se situava en el 9,7 %, Catalunya està experimentant una situació d’emergència social que afecta molt especialment les llars i les persones amb menys recursos. Alhora suposa també un llast per a la recuperació del teixit productiu, especialment de les petites i mitjanes empreses, que a curt termini pot limitar la recuperació de l’ocupació que ha afavorit la reforma laboral. El Govern de Catalunya ha de concertar de manera urgent un pla de xoc aprofitant el balanç positiu dels comptes de la Generalitat i que destinar recursos extraordinaris en el marc del pressupost de l’any 2023.

2. La pandèmia va afectar especialment a les rendes més baixes que són també les que més estan patint l’impacte de la inflació. És peremptòria la millora de la protecció social, complementant les mesures preses a escala de l’Estat amb recursos propis que ampliïn l’escut social. Quan l’índex de renda de suficiència de Catalunya porta congelat des de fa 12 anys, és urgent la seva actualització i la ampliació de la cobertura i la dotació de la renda garantida de ciutadania, que no ha d’absorbir, sinó complementar la millora de l’IMV. Cal ampliar en 150 € el bo social aprovat per l’Estat per garantir l’accés a subministraments bàsics i complementar les bonificacions al transport públic urbà i interurbà facilitant-ne la gratuïtat.

3. Mentre les persones treballadores veuen com s’esvaeix el seu estalvi, i les llars treballadores més afectades per una pobresa que s’ha cronificat des de la gran recessió, es veuen condemnades a una precarietat sense precedents, hi ha empreses que aprofiten el coll d’ampolla en l’oferta per ampliar els seus beneficis. Aquesta opció que ofega la demanda agregada i llasta la recuperació, exigeix de mesures fiscals que reparteixin l’esforç i que faciliti recursos extraordinaris per ampliar i aprofundir l’escut de protecció social.

4. En un entorn de forta inflació, d’increment de la taxa d’interès del Banc Central Europeu i de profunda incertesa en el plànol geopolític, el poder de compra de salaris i prestacions és clau per garantir l’estabilitat. Renunciar al manteniment del poder adquisitiu comporta el risc evident d’un estancament del creixement i afavoreix un escenari recessiu. Els convenis col·lectius han de garantir mitjançant clàusules de garantia salarial el manteniment del poder de compra dels salaris i els treballs pitjor remunerats s’han de beneficiar d’un increment del salari mínim interprofessional.

Infografia Epa 2n Trim 2022
Infografia Epa 2n Trim 2022 Pag2

Feu clic per veure la infografia amb les dades de l’EPA del segon trimestre del 2022     

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 28 de juliol de 2022