CCOO creu que el paquet de mesures aprovades pel Govern de l’Estat és positiu i necessari però que té alguna insuficiència

CCOO valora positivament l’aprovació pel govern d’un nou paquet -el sisè- de mesures per combatre els efectes econòmics i socials de la guerra a Ucraïna i, en particular, la pujada important dels preus que ha provocat. Tot i això, CCOO assenyala que aquest paquet de mesures s’ha fet sense cap escenari de diàleg social, ni tan sols consulta sobre el contingut de les mateixes, cosa que el sindicat tindrà en compte a l’hora d’abordar els pactes de rendes o altres reformes pendents.

La majoria de mesures són una pròrroga de les ja existents fins a mitjans o finals de l’any que ve. Com a novetats, la subvenció de 20 cèntims per al consum de carburants es limita ara a col·lectius professionals (transportistes, agricultors, pescadors i navilieres). Això sembla raonable atès l’alt cost d’aquesta mesura, al voltant de 6.000 milions, i el caràcter marcadament regressiu.

També com a novetat, fins a mitjan any que ve es rebaixa l’IVA reduït (del 10% al 5%) per a l’oli i la pasta, i se suprimeix el superreduït (del 4% al 0%) de tots els aliments als quals s’aplica (pa comú, farines panificables, llet, formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals). CCOO considera urgent alleujar el fort creixement dels preus dels aliments (per sobre del 15%) que, juntament amb l’energia, constitueixen els consums amb més pes a la cistella de la compra de les llars de menor renda. Qualsevol baixada d’impostos (en aquest cas de l‟IVA) ha de garantir que repercuteix en una baixada proporcional dels preus, i no suposa una mesura que millori els excedents i els marges empresarials.

CCOO hauria preferit una intervenció més granular actuant sobre els marges de beneficis de les grans empreses i grups d’empreses, per destinar aquests recursos a més llars, no només a les llars vulnerables. Les grans superfícies, així com altres sectors econòmics, gaudeixen de marges excessius resultat del poder de negociació, com reconeix el preàmbul de la Llei de la cadena alimentària. L’excepció ibèrica, i en breu el límit al preu del gas importat en 180€ MWh, ha mostrat l’eficàcia d’aquest tipus d’intervencions en la lluita contra la inflació. En aquesta línia, les ajudes a la compra de fertilitzants incloses al paquet sí que inclouen prevencions per evitar que siguin absorbides pels marges de les empreses.

Aquesta intervenció quirúrgica es podria haver complementat amb un xec de 300€, com el proposat al seu dia per CCOO, per a 9,8 milions de persones, on el 38% s’ubiquen a la classe mitjana. El govern ha optat per una opció més limitada: una ajuda de 200€ a persones en llars amb ingressos inferiors a 27.000 euros i patrimoni baix, cosa que arribaria a 4,4 milions de llars, segons el president del Govern. Complementarien les ajudes a llars, encara que fora del paquet, l’alça del 8,6% de l’IMV el 2023 i del 15% a les pensions no contributives. El bo social ha de complementar-se amb la proposta que els sindicats vam portar a negociació als pressupostos de la Generalitat, demanarem al Govern de la Generalitat i grups parlamentaris que estan negociant pressupostos, mesures complementàries als 200€ aprovats a nivell estatal.

El paquet inclou, així mateix, altres intervencions a l’energia, subvenció al transport i lloguers. L’apartat energètic inclou baixades d’impostos i ajuts a sectors especialment afectats per l’alça dels preus de l’energia, com el transport terrestre o marítim, l’agricultura, la pesca i la indústria electro i gas intensives (amb una ajuda directa a aquestes últimes de 450 milions i de 500 milions en crèdits per a liquiditat avalats per l’ICO), amb la reducció –entre altres ajudes– dels peatges per al subministrament elèctric. Es crea un nou PERTE per a la descarbonització amb un pressupost de 3.500 milions.

Es manté la baixada d’impostos a l’electricitat (tipus del 0,5% de l’impost especial sobre l’electricitat i la suspensió de l’impost sobre el valor de la producció elèctrica), així com la reducció al 5% de l’IVA sobre el gas natural i el preu màxim a la bombona de butà. Així mateix, es prorroga la prohibició de tall de subministrament energètic a les llars vulnerables.      

Es prorroga la subvenció de fins a un 50% dels títols transport multiviatge de transport públic i la gratuïtat del transport públic de mitjana distància per ferrocarril. D’aquesta manera es manté el 30% de subvenció al transport públic urbà si les CCAA aporten els 20 punts restants. Demanem que el Govern de la Generalitat garanteixi el complement del 20% del transport públic. Es prorroga fins a mitjan any que ve l’actualització dels lloguers d’habitatge, 2%, la vigència dels contractes de lloguer i la suspensió de desnonaments.

Trobem a faltar mesures efectives per limitar el creixement del cost de les hipoteques lligades a l’increment dels tipus d’interès. Recordem que hi ha més de quatre milions de llars que es veuran afectades per una disminució de la renda disponible, i que aquesta és una matèria on les mesures a adoptar són manifestament millorables.

Finalment, com a novetat, el president ha anunciat la posada en marxa de la jubilació activa millorada per als professionals del servei sanitari d’atenció primària, on es podrà compatibilitzar el 75% de pensió amb el treball a jornada completa o parcial, encara que caldrà esperar la publicació del RDL per conèixer-ne els detalls. És aquesta una mesura l’eficàcia de la qual és dubtosa i, en opinió de CCOO, tindria més sentit i eficàcia la implantació de mesures efectives de jubilació parcial que garantirien relleu generacional i rejoveniment de les plantilles sense minva del nombre de professionals que presten els seus serveis en atenció primària sanitària, com s’està produint actualment i ens temem segueixi passant.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 27 de desembre de 2022