Signem l’acord que dignifica les condicions de treball a la UTE Sant Boi, assolit gràcies a l’esforç de la plantilla


Ahir, 25 de maig, es va ratificar al Tribunal Laboral de Catalunya el preacord aconseguit el 17 de maig entre la UTE Sant Boi i les persones treballadores en relació amb el conflicte laboral del servei de transport de viatgers per carretera que dona cobertura a una part del Baix Llobregat.

Aquest acord ve precedit per un nombre considerable de convocatòries de vaga i concentracions que els treballadors i treballadores han hagut de fer perquè l’empresa finalment escolti les seves reivindicacions.

Finalment, l’empresa guanyadora del concurs d’unes determinades línies de transport al Baix Llobregat, la UTE Sant Boi, ha acceptat reconèixer els drets dels treballadors i treballadores subrogats que provenien de l’antiga prestadora del servei, l’empresa Oliveras, uns drets que fins ara els qüestionava.

Cal destacar que, en virtut d’aquest acord, tots els treballadors i treballadores subrogats hauran de ser reconeguts com a personal directe de l’empresa guanyadora del concurs que és la UTE Sant Boi, posant fi a la dispersió de la plantilla que s’havia produït amb la subrogació inicial executada irregularment i que no garantia la continuïtat de les persones treballadores en el servei.

L’acord també recull que la plantilla no podrà baixar de 175 persones durant tota la concessió, i s’hauran de fer contractacions si fos necessari. La resta de punts acordats suposen mantenir per escrit molts dels elements organitzatius, usos i costums que s’haguessin d’haver respectat amb el procés de subrogació.

Felicitem a les persones treballadores i delegades, ja que gràcies a l’esforç i la unió que han mostrat al llarg del conflicte s’ha aconseguit signar un acord que permet dignificar les seves condicions de treball.