Revistes de seccions sindicals i sectors de l’FSC-CCOO Catalunya

 La Veu Express número desembre 2018

  La veu Express número octubre-novembre 2018

 La Veu Express número de juliol 2018

La Veu Express número de Juny 2018

   CCOOMUNICANDO Octubre-Novembre 2017 – SS Telefónica Barcelona.pdf

   EL TALP Núm. 24 – Setembre 2017 – Secció sindical CCOO Brians 2.pdf

   La Canya – Primavera 2017 – SS Parcs i Jardins de Barcelona.pdf
   L’aixeta d’Aigües de Barcelona – Abril 2017 – Secció Sindical d’ABEMGCIA.pdf

   Altaveu núm. 42 – Abril 2017 – Secció sindical de l’ORGT-Diputació de Barcelona.pdf

   M-C.cat núm. 16 – Març 2017 – Sector de Mijtans de Comunicació, Cultura, Oci i Esport.pdf

   Butlletí núm. 23 – Febrer 2017 – Secció Sindical de Barcelona Activa.pdf 

    BONA FEINA! Núm. 14 – Gener 2017 – Ajuntament de Parets del Vallès.pdf

   Cinc d’Oros núm. 12 – Novembre 2016 – Ajuntament de Premià de Mar.pdf

   El Cocoter núm. 6 – Octubre 2016 – Ajuntament de Girona.pdf

   Informa n. 22 – Octubre 2016 – Ajuntament de Sabadell

   VOXPOPULI núm. 2 – Octubre 2016 – Ajuntament de Barcelona.pdf

       Butlletí núm. 1 – Gener-Juny 2016 – Secció Sindical HERTZ.pdf

       EL CORCCOO núm. 239 – Juliol 2016 – Ajuntament de Mollet del Vallès.pdf 

        Revista digital eDreams International Network

        COCO FLASH – Maig 2016 – Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.pdf
            
        INFOCCOO Núm. 2. Abril 2016. Secció Sindical de CEVA LOGISTICS.pdf
 
       CCOO AL DIA – Sector de la Generalitat de Catalunya – Abril 2016.pdf
           
        La Veu Express – Març 2016 – Ajuntament de Terrassa i Organismes.pdf     

      Seguretat i salut a l’oficina núm. 7. Riscos ambientals – Març 2016 – Ajunt. Sant Andreu de la Barca.pdf

       Seguretat i salut núm. 6. Incendis – Febrer 2016 – Ajuntament Sant Andreu de la Barca.pdf

         Nostra Veu. Febrer 2016 -Transports de Barcelona.pdf

        La porteria Núm 97 – Febrer 2016 – Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.pdf

        L’Aixeta. Gener 2016. Aigües de Barcelona.pdf                                    

        EL BUTLLETI Núm. 1. Gener 2016. Ajuntament del Masnou.pdf

        EL COCO Núm. 9 – Gener 2016 – Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.pdf
 
        Cocoforest. Any 2015. Agrupació Agents rurals de Catalunya.pdf
                                     
          LLUITA! Núm. 9 – Març 2015 – BSM.pdf
       
        Acctiva’t_4 – Desembre 2015 – Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.pdf
               
     Butlleti Octubre 2015 – Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya_FGC.pdf         

        Coco3 Núm. 60 – Novembre 2015 – Televisió de Catalunya.pdf