Campanya: “Els serveis públics som totes i tots”

Els serveis públics som totes i tots perquè, en primer lloc, d’una manera o d’una altra, hi estem implicats com a persones usuàries, i, en segon lloc, perquè els necessitem per tenir una vida digna. També perquè els hem defensat i els hem construït com a treballadors i treballadores, ja que un bon grapat de nosaltres, dels nostres familiars, dels nostres amics i amigues… fan possible cada dia, amb el seu esforç, el manteniment de tot un sistema que ens tracta a tots i a totes igual. I perquè el sistema mateix té necessitat de netejadors i netejadores, professionals mèdics, professionals d’infermeria, professionals socials, programadors i programadores culturals, monitors i monitores de lleure, mestres, conserges, personal administratiu i un llarg etcètera, en què cap professió no pot viure sense l’altra i entre totes ho fan
possible.

Fa massa anys que CCOO lluitem pels serveis públics, que tan amenaçats estan cada dia, perquè tenen un finançament insuficient, perquè no disposen de bona panificació i/o instal·lacions o per la voracitat d’un mercat que vol substituir-los per fer negocii que n’impossibilita l’accés a la majoria de la població. Uns serveis que han patit retallades inassolibles. Fa massa anys que tu lluites pels serveis públics. I ho continuaràs i ho continuarem fent.