El comitè d’empresa de BSM reprèn la vaga de dissabtes i diumenges a l’àrea d’estacionament zona verda, blava i resident fins a final d’any

El passat 17 de maig del 2022, a la seu del Tribunal Laboral de Catalunya, el Comitè de Vaga i la direcció de l’empresa van acordar la suspensió de la vaga d’estacionament regulat (zona blava, verda, residents…) que estava convocada des del passat 19 de març del 2022, amb la finalitat d’iniciar negociacions que donessin solució a l’eliminació de la jornada partida. Totes dues parts ens vam comprometre a reunir-nos setmanalment, des del 24 de maig del 2022 fins al 30 de maig del 2022, data límit per aconseguir un acord satisfactori.


En el dia d’ahir, esgotant el termini, va tenir lloc l’última reunió i no es va arribar a un acord entre totes dues parts.


Aquest comitè ha intentat per activa i per passiva portar propostes que satisfessin totes dues parts, sense perdre de vista l’objectiu clar de l’eliminació de la jornada partida i, per tant, del compliment del conveni col·lectiu, així com de treballar per millorar un protocol de seguretat adequat per a les persones que formem part de la unitat d’ÀREA (zona blava, verda, resident), i, fins i tot, que la direcció de BSM es comprometés a no obligar cap persona d’aquesta unitat a portar vehicle, després del nou model de regulació que aquesta ens va presentar.

La direcció de BSM, una vegada més, ha demostrat la seva capacitat nul·la per negociar, dilatant negociacions sense moure’s de la seva postura inicial en les successives reunions celebrades, excepte en l’última, on va fer una oferta que a aquest comitè li sembla del tot insuficient. Sense garantir l’eliminació del torn partit o que no s’obligaria cap persona a portar vehicle. Una vegada més la direcció ha demostrat que l’eliminació de la jornada partida, que resulta ser un compliment de conveni, és utilitzada com a ostatge. La direcció de BSM demostra no entendre la problemàtica que origina tot aquest conflicte i, per tant, a les seves persones treballadores. Ens repeteixen que els importen les persones, però per contra els seus actes ens demostren el contrari.


És per tot això que es reprèn la vaga per a la unitat d’ÀREA convocada el passat 19 de març del 2022, i es torna a convocar per a tots els dissabtes i diumenges fins al 31 de desembre del 2022.


Desitgem que, amb la represa del conflicte, la direcció reflexioni i procuri buscar realment solucions conjuntes per poder resoldre aquest conflicte.