Cursos subvencionats per a treballadors/es de Catalunya

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya promou els programes de la formació professional contínua a Catalunya adreçats prioritàriament a treballadors/es amb l’objectiu d’adaptar les seves competències a les exigències del mercat laboral i d’assegurar la seva capacitació professional, millorant així la competitivitat empresarial.