Signat Pla d'Igualtat de WFS Càrrec


Foto Signat el Pla d'Igualtat de l'empresa WFS Càrrec, subscrit per la directora de RRHH, Elena García Pacheco, la presidenta del Comitè de WFS Càrrec de Madrid, Mónica Arnaiz Zambrano, la secretària del Comitè de WFS Càrrec de Madrid, Elena Gonzalo, el secretari del Comitè de WFS Càrrec Barcelona, Rubén Menschen, la responsable d'Igualtat del Sector Aeri estatal de CCOO, Lorena Fernández de Cachero, i el responsable d'Acció Sindical del Sector Aeri estatal de CCOO, Manuel Sánchez Rollón.

Entrarà en vigor des de la data d'aprovació per la Comissió d'Igualtat sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

En ell s'estructuren un conjunt ordenat de mesures d'igualtat i accions pertinents per integrar el principi d'igualtat entre homes i dones en l'empresa, que les seves característiques que ho regeixen són:

Estar dissenyat per a la totalitat de la plantilla, de tal manera que no sigui exclusiu de dones.
-Adoptar transversalitat de gènere, incorporant la perspectiva de gènere en la gestió de l'empresa en totes les seves polítiques i a tots els nivells.
-Tenir com un dels seus principis bàsics la participació a través del diàleg i cooperació de les parts.
-Prevenir mitjançant l'eliminació de qualsevol discriminació per raó de sexe.
-Dinamisme i obertura a canvis en funció de les necessitats que vagin sorgint a partir del seu seguiment i avaluació.
-Compromís de l'empresa que garanteixi recursos humans i materials per a la seva implantació, seguiment i avaluació.

Conté al seu torn com està estructurat el Pla d'Igualtat, diagnosticant la situació, establint un programa d'actuació /amb objectius generals, específics i mesures) i realitzant un seguiment i evolució del mateix.

Perquè tot això pugui dur-se a terme, s'acorda crear una comissió de Seguiment i Avaluació que s'encarregarà d'interpretar el contingut del Pla i avaluar el grau de compliment del mateix, dels objectius marcats i de les accions programades.

Des del Sector Aeri i Serveis Turístics de CCOO estatal vam valorar molt positivament aquest pla perquè hi hagi una previsió de polítiques d'igualtat en les empreses sobre la base del compliment de la llei d'Igualtat efectiva entre homes i dones, com a mesura dissuasiva de comportaments discriminatoris per raó de sexe.

A continuació us adjuntem el text íntegre del Pla d'Igualtat perquè pugueu ampliar tota la informació sobre aquest tema.

Plan de Igualdad WFS Cargo 
30/03/2016

Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies