Document treballat per la secció sindical de l'Ajuntament de Barcelona

Nou Protocol d'Assetjament Sexual i per Raó de Gènere


Nou Protocol d’Assetjament Sexual i per Raó de Gènere


Des de la Vocalía d’Igualtat de CCOO s’ha impulsat la diferenciació dins del nou, “Protocol per a la Prevenció, detecció i actuació amb relació als casos que afectin a la dignitat i la discriminació en el treball ,de les diferents casuístiques que es poden donar, fruït del treball d’un any de representants d’aquesta Vocalía a la comissió de treball de dit protocol, ara per primer cop es divideix en tres casuístiques: 

  •  Assetjament psicològic en el treball.
  •  Assetjament sexual.
  •  Assetjament per raó de gènere, que inclou per sexe,orientació sexual i identitat sexual.

Com a novetat es crearà la Comissió Tècnica de Gènere que partint de la diagnosi preliminar i la informació aportada pel Departament de Prevenció de Riscos Laborals, valorarà el cas i les accions que calgui emprendre. A més podrà adoptar mesures cautelars, si escau, mentre dura la investigació en els casos de presumpció o indicis de possible assetjament sexual o de gènere.

Volem destacar que:

 

  •     Dins de la composició de dita comissió hi hauran dos delegats/des d’Igualtat i un tècnic/a assessor/a del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD).
  •     En el cas de que finalment la Comissió de Gènere consideri la presumpció d’assetjament, un servei extern especialitzat en aquesta matèria farà una investigació del cas per tal de determinar o no la presumpció d’assetjament.
  •     Les treballadores afectades podran dirigir-se als punts d’informació i atenció a les dones (PIAD) de Barcelona on podran rebre acompanyament psicològic durant tot el procés. Als treballadors afectats l’organització els facilitarà un recurs de naturalesa similar. Així mateix, la persona afectada podrà rebre assistència psicològica de la Mútua d’Accidents de Treball.

 

 


23/05/2014

Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies