Edicions juny i juliol 2022

Inglés

Niveles A1-A2-B1-B2-C1

4 meses – 3,2 ETCS

+INFO

Preparación examen Cambridge English First 3 meses – 2,8 ETCS

+INFO

Preparación examen Cambridge English Advanced 3 meses – 2,8 ETCS

+INFO

Ofimática

Microsoft Word 2016 Básico

1,5 meses

+INFO

Microsoft Word 2016 Intermedio

1,5 meses

+INFO

Microsoft Word 2016 Avanzado

1,5 meses

+INFO

Microsoft Word 2016 Completo

3 meses – 1,8 ETCS

+INFO

Microsoft Excel 2016 Básico

1,5 meses

+INFO

Microsoft Excel 2016 Intermedio

1,5 meses

+INFO

Microsoft Excel 2016 Avanzado

1,5 meses

+INFO

Microsoft Excel 2016 Completo

3 meses – 1,8 ECTS

+INFO

Microsoft Access 2016 Básico

1,5 meses

+INFO

Microsoft Access 2016 Intermedio

1,5 meses

+INFO

Microsoft Access 2016 Avanzado

1,5 meses

+INFO

Microsoft Access 2016 Completo

3 meses – 1,8 ECTS

+INFO

Microsoft PowerPoint 2016 Básico

1,5 meses

+INFO

Microsoft PowerPoint 2016 Intermedio

1,5 meses

+INFO

Microsoft PowerPoint 2016 Avanzado

1,5 meses

+INFO

Microsoft PowerPoint 2016 Completo

3 meses – 1,8 ECTS

+INFO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

936557777

www.fdprofesional.com/fsc-ccoo-cat