Representativitat sindical a les administracions públiques

Després dels processos d’eleccions sindicals i amb les novetats que va incorporar l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la sentència del TS de 12 de gener del 2018, escau plasmar en un document alguns elements que són motiu de consulta freqüent al sector de l’Administració local.