Salut laboral i seguretat

1. Evolució dels accidents greus

ACCIDENTS MORTALS PER CADA 100.000 TREBALLADORS.
Països
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Bèlgica
2,64
2,56
4,48
2,09
3,14
1,72(b)
2,39
Bulgària
3,39
3,53
4,57
4,65
3,72
5,43
4,31
Rep. Txeca
2,36
3,31
4,01
2,96
3,20
2,61
3,44
Dinamarca
1,88
2,53
3,16
2,95
2,25
1,94
1,42
Alemanya
1,40
1,58
1,59
1,47
1,26
1,42
1,25
Estònia
3,09
3,82
3,53
1,85
3,49
2,16
2,52
Irlanda
2,55
3,74
4,19
3,41
2,70
3,12
2,93
Grècia
0,86
0,94
1,39
1,33
1,19
1,18(b)
2,44
França
2,90
2,91
8,11
3,48
3,65
3,74(b)
3,99
Croàcia
:
2,78
3,54
4,57
2,41
2,29
2,66
Itàlia
4,03
3,86
3,30
2,89
2,98
3,01
3,11
Xipre
2,86
6,66
4,03
3,91
3,65
2,60
1,53
Letònia
3,99
3,39
6,13
5,25
4,46
5,96
4,14
Lituània
5,40
4,81
4,83
6,26
5,00
5,56
4,29
Luxemburg
1,77
5,25
3,63
5,16
1,63
3,71
4,39
Hongria
3,42
3,22
3,63
2,03
1,75
2,86
2,9
Malta
4,49
2,30
0,82
7,6
4,74
4,63
3,48
Holanda
2,11
1,56
0,74
0,74
0,77
1,01(b)
0,76
Àustria
6,50
6,33
3,61
4,42
4,23
3,96
4,23
Polònia
5,66
3,96
2,68
2,55
1,93
1,91
2,02
Portugal
5,60
5,24
4,94
4,81
4,48
4,72
4,62
Romania
5,93
6,44
8,67
7,57
6,90
7,13
7,49
Eslovènia
3,20
3,48
4,15
3,19
2,96
3,97
3,55
Rep. Eslovaca
2,29
2,63
2,26
3,14
3,33
2,31
3,63
Finlàndia
1,71
1,87
1,63
1,92
1,23
1,74
1,78
Suècia
1,92
2,09
2,33
1,37
1,24
1,49
1,15
Regne Unit
1,55
1,61
1,80
1,37
1,86
1,62
1,59
UE-28
2,52
2,61
2,65
2,42
2,26(p)
2,34
2,38
UE-15
2,31
2,35
2,42
2,19
2,11(p)
2,17
2,2
Espanya
3,19
2,84
3,38
3,03
2,69
3,11
3,54
Catalunya(*)
4,12
2,51
3,10
2,76
2,06
2,60
2,0

(*) Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

(b) ruptura de sèrie.

(p) provisional.
(:) Dades no disponibles
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT. Actualització 30 de novembre de 2018.