Salaris

1. Salari mínim i diferèncial salarial entre homes i dones
2. Evolució dels costos de la mà d'obra i del treball i productivitat de l'hora treballada

1. Salari mínim i diferèncial salarial entre homes i dones

SALARI MÍNIM VIGENT a 1 DE GENER (salari mínim brut en euros/mes, per treball a temps complert i corresponent a 12 pagues per any)
Països 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bèlgica 1259.0 1309.6 1387.5 1387.5 1415.2 1443.5 1501.8 1501.8 1501.8 1501.8
Bulgària 92.0 112.5 122.7 122.7 122.7 138.1 158.5 173,8 184,1 214.8
Rep. Txeca 291.1 300.4 297.7 302.2 319.2 310.2 318.1 309.9 331.7 366.4
Dinamarca : : : : : : : : : :
Alemanya : : : : : : : : 1.440 1.440
Estònia 230.1 278.0 278.0 278.0 278.0 290.0 320.0 355.0 390.0 430.0
Irlanda 1402.7 1461.9 1461.9 1461.9 1461.9 1461.9 1461.9 1461.9 1461.9 1546.4
Grècia 730.3 794.0 817.8 862.8 862.8 876.6 683.8 683.8 683.8 683.8
França 1254.3 1280.1 1321.0 1343.8 1365.0 1398.4 1430.2 1445.4 1457.5 1466.6
Croàcia : : 373.5 385.5 381.2 373.4 372.4 395.7 395.6 408.5
Itàlia : : : : : : : : : :
Xipre : : : : : : : : : :
Letònia 172.1 229.8 254.1 253.8 281.9 285.9 286.7 320.0 360.0 370.0
Lituània 173.8 231.7 231.7 231.7 231.7 231.7 289.6 289.6 300.0 350.0
Luxemburg 1570.3 1570.3 1641.7 1682.8 1757.6 1801.5 1874.2 1921,0 1923,0 1923,0
Hongria 260,2 271.9 268.1 271.8 280.6 295.6 335.3 341.7 332.8 351.3
Malta 601.9 617.2 634.9 659.9 665.0 685.1 702.8 718.0 720.5 728.0
Holanda 1300.8 1335.0 1381.2 1407.6 1424.4 1446.6 1469.4 1485.6 1501.8 1524.6
Àustria : : : : : : : : : :
Polònia 244.3 313.3 307.2 320.9 348.7 336.5 392.7 404.4 409.5 433.9
Portugal 470.2 497.0 525.0 554.2 565.8 565.8 565.8 565.8 589.2 618.3
Romania 115.3 138.6 149.2 141.6 157.2 161.9 157.5 190.1 217.5 232.1
Eslovènia 521.8 538.5 589.2 597.4 748.1 763.1 783.7 789.2 790.7 790.7
Rep. Eslovaca 220.7 241.2 295.5 307.7 317.0 327.0 337.7 352.0 380.0 405.0
Finlàndia : : : : : : : : : :
Suècia : : : : : : : : : :
Regne Unit 1315.0 1.242.2 995.3 1076.5 1.136.2 1.202.0 1249.9 1251.1 1378.9 1512.4
Espanya 665.7 700.0 728.0 738.9 748.3 748.3 752.9 752.9 756.7 764.4
Catalunya 665.7 700.0 728.0 738.9 748.3 748.3 752.9 752.9 756.7 764.4

(*) Es recull el salari mínim vigent a 1 de gener de cada any, calculat sobre 12 pagues anuals. No incorpora increments posteriors registrats durant l’any.
(:) Dada no disponible.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT. Actualització 17 d'octubre de 2016.


DIFERÈNCIA SALARIAL ENTRE HOMES I DONES (%). (Indústria, construcció i serveis, excepte administració pública, defensa i seguretat social obligatòria)
Països 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bèlgica 10.1 10.2 10.1 10.2 10.2 10.0 10.0 9.9
Bulgària 12.1 12.3 13.3 13.0 13.0 14.7 13.5 13.4
Rep. Txeca 23.6 26.2 25.9 21.6 22.6 22.2 22.1 22.1
Dinamarca 17.7 17.1 16.8 15.9 16.3 16.8 16.4 15.8
Alemanya 22.8 22.8 22.6 22.3 22.2 22.4 21.6 21.6
Estònia 30.9 27.6 26.6 27.7 27.3 30.0 29.9 28.3
Irlanda 17.3 12.6 12.6 13.9 11.7 14.4 : :
Grècia 21.5 22.0 : 15.0 : : : :
França 17.3 16.9 15.2 15.6 15.6 15.4 15.3 15.3
Croàcia : : : 5.7 3.4 2.9 9.0 10.4
Itàlia 5.1 4.9 5.5 5.3 5.8 6.7 7.3 6.5
Xipre 22.0 19.5 17.8 16.8 16.4 16.2 15.8 15.4
Letònia 13.6 11.8 13.1 15.5 13.6 13.8 14.4 15.2
Lituània 22.6 21.6 15.3 14.6 11.9 12.6 13.3 14.8
Luxemburg 10.2 9.7 9.2 8.7 8.7 8.6 8.6 8.6
Hongria 16.3 17.5 17.1 17.6 18.0 20.1 18.4 15.1
Malta 7.8 9.2 7.7 7.2 6.2 6.5 5.1 4.5
Holanda 19.3 18.9 18.5 17.8 18.6 17.6 16.6 16.2
Àustria 25.5 25.1 24.3 24.0 23.7 23.4 23.0 22.9
Polònia 14.9 11.4 8.0 4.5 5.5 6.4 7.1 7.7
Portugal 8.5 9.2 10.0 12.8 12.8 14.8 13.0 14.5
Romania 12.5 8.5 7.4 8.8 11.0 9.7 9.1 10.1
Eslovènia 5.0 4.1 -0.9 0.9 2.3 2.5 3.2 2.9
Rep. Eslovaca 23.6 20.9 21.9 19.6 20.5 21.5 19.8 21.1
Finlàndia 20.2 20.5 20.8 20.3 19.6 19.4 18.7 18.0
Suècia 17.8 16.9 15.7 15.4 15.8 15.9 15.2 14.6
Regne Unit 20.8 21.4 20.6 19.5 20.1 19.1 19.7 18.3
UE-28 : : : 16.1 16.5 16.6 16.4 16.1
Espanya 18.1 16.1 16.7 16.2 17.9 19.3 18.8 18.8
Catalunya* 17.1 19.8 18.5 16.9 19.8 20.2 19.9 :

(:) Dada no disponible
(*) Dades per a Catalunya segons IDESCAT. A banda de les activitats públiques descartades per eurostat, en les dades d'Idescat també es descarta el treball domèstic.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT i IDESCAT per a Catalunya. Actualització 17 d'octubre de 2016.


2. Evolució dels costos de la mà d'obra i del treball

COST HORARI DE LA MÀ D'OBRA (€/hora)
Països 2000 2004 2008 2012 2013 2014 2015
Bèlgica 27.0 29.2 32.9 38.0 38.8 39.0 39.1(p)
Bulgària 1.3 1.6 2.6 3.4 3.6 3.8(p) 4.1(p)
Rep. Txeca 3.7 5.8 9.2 10.0 9.8 9.4 9.9
Dinamarca 27.0 29.6 34.6 39.4 39.9 40.6 41.3
Alemanya 24.6 26.8 27.9 30.5 31.0 31.4 32.2
Estònia 2.9 4.3 7.8 8.6 9.2 9.8 10.3
Irlanda 19.7 25.5 28.9 29.8 29.8 29.8 30.0(p)
Grècia 11.7 15.3 16.7 15.7 14.5 14.5 :
França : 28.2 31.2 34.3 34.4 34.7 35.1
Croàcia : 6.9 9.2 9.5 9.5 9.4 9.6
Itàlia 19.7 22.4 25.2 27.7 28.1 28.2 28.1
Xipre 11.0 12.6 16.7 16.8 16.3 15.8(p) 15.6(p)
Letònia 2.2(p) 2.9 6.0 5.9 6.2 6.6 7.1
Lituània 2.6 3.2 5.9 5.9 6.2 6.5 6.8
Luxemburg 23.1 30.3 31.0 33.9 35.1 36.2 36.2
Hongria 3.6 5.9 7.8 7.4 7.4(p) 7.3(p) 7.5(p)
Malta 7.9(p) 9.6 11.4 11.8 12.2(p) 12.6(p) 13.0(p)
Holanda 23.0 27.3 29.8 32.5 33.1(p) 33.9(p) 34.1(p)
Àustria : 25.2 26.4 29.7 30.6(p) 31.4(p) 32.4(p)
Polònia 4.2(e) 4.7 7.6 7.9 8.1 8.3 8.6
Portugal 11.1(p) 11.3 12.2 13.3 13.3 13.0(p) 13.2(p)
Romania 1.5 1.9 4.2 4.1 4.4 4.6 5.0(p)
Eslovènia 10.9 11.2 13.9 15.6 15.3(p) 15.6(p) 15.8(p)
Rep. Eslovaca 2.8 4.1 7.3 8.9 9.2 9.7(p) 10.0(p)
Finlàndia 22.1 24.4 27.1 31.3 32.0(p) 32.5(p) 33.0(p)
Suècia : 29.0 31.6 37.3 38.2 37.3 37.4(p)
Regne Unit 19.7(e) 21.5 20.9 21.7 20.9 22.3 25.7
UE-28 16.7 19.8 21.5 23.9 24.2 24.5 25.0
Espanya 14.3 16.5 19.4 21.1 21.2 21.1 21.2(p)
Catalunya* 13.4 16.1 19.5 21.0 21.1 21.0 20.9

(:) Dada no disponible.
(*) Mitjana anual calculada sobre les dades trimestrals de l'Idescat.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT i IDESCAT. Actualització 18 d'octubre de 2016.


EVOLUCIÓ DEL COST UNITARI DEL TREBALL REAL
Països 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bèlgica 1.1 2.2 1.8 4.7 3.3 -0.7 2.7 3.4 2.2 0 -0.1
Bulgària 4.8 2.8 8.3 12.8 10.2 4.3 2.5 5(p) 7.4(p) 4.6(p) 2.3(p)
Rep. Txeca -0.5 0.5 2.7 3.5 2.6 0 0.6 3 0.5 0.4 -0.5
Dinamarca 2.3 2.0 5.3 5.9 5.1 -0.8 0.2 1.2 1.5 1.3 2.0
Alemanya -0.5 -1.8 -0.6 2.3 6.3 -1.2 0.7 3.2 1.9 2.0 1.6
Estònia 3.4 9.2 16.8 16.7 2.2 -4.6 -0.2 3.8 4.5 2.2 7.2
Irlanda 4.4 3.2 6.3 8.0 -4.5 -9.3 -0.1(b) 1.3 2.8 -4.5 -16.5
Grècia 8.9 -0.7 2.6 5.3 7.1 1.0 -1.4(p) -2.0(p) -6.9(p) -2.4(p) -2.2(p)
França 2.1 1.9 1.6 2.9 3.5 1.0 1.0 2.3 1.2 0.9(p) 0.3(p)
Croàcia 2.1 2.3 13.6 5.2 6.9 0.1 0.6 -1.3 -2.3 -2.4 -0.5
Itàlia 2.2 2.2 2.0 4.2 4.6 0 0.7 1.4 0.7 0.1 0.7
Xipre 6.5 1.6 1.5 2.9 7.7 -0.2 1.8 1.5 -5.4 -4.0(p) -1.5(p)
Letònia 15.1 15.8 27.3 2.1 -10.9 -9.4 -2.1 5.0 4.9 4.9 5.4
Lituània 6.4 12.1 4.8 9.7 -17 -7 0.8 2.2 3.1 3.2 4.8
Luxemburg 3.6 3.0 0.5 8.5 8.6 -1.1 2.7 4.3 0 0.5 0.1
Hongria 2.8 1.8 5.3 4.3 3.0 -1.1 1.4 3.9 0.6 2.1 1.1
Malta -1.1 4.1 2.0 3.2 5.6 0.2 4.5 3.2 1.1 2.7 0
Holanda -0.4 0.3 2.4 3.7 5.5 -1.7 1.0 3.0 1.1 -0.1(p) -0.8(p)
Àustria 1.1 1.5 1.2 3.7 5.2 -0.1 0.8 3.0 2.3 2.1 1.5
Polònia 0.7 -0.6 2.6 8.2 0.9 3.5(b) 0.9 2.1 0.3 0.6 -2.3(p)
Portugal 3.4 0.7 1.0 2.8 2.7 -1.2 -2 -3.2 1.8 -1.3 0.5(e)
Romania 22.0 4.8 8.9 21.9 3.2 2.4 -5.8 3.5(b) -0.6 4.3 -3.1(p)
Eslovènia 1.5 1.3 2.6 6.4 8.5 0.6 -0.8 0.8 0.4 -1.3 0.3
Rep. Eslovaca 3.9 1.6 0.2 4.2 6.3 -1.1 1.0 1.0 0.3 0.7 1.3
Finlàndia 2.3 1.2 0.3 5.8 8.5 .1.4 2.3 5.2 1.4 1.2 1.0
Suècia 0.5 0.2 4.2 5.2 5.7 -2.6 2.6 4.1 1.7 1.0 0.9
Regne Unit 1.6 4.4 3.6 2.0 5.3 1.6 0.1 1.5 1.3 -0.3 0.6
UE-28 1.6 1.5 2.2 1.1 1.7 0.9 0.4 2.9 0.3 1.2 2.0
Espanya 3.5(p) 3.3(p) 4.1(p) 5.7(p) 1.6(p) -1.6(p) -1.0(p) -2.6(p) 0.6(p) -0.3(p) 0.2(p)
Catalunya* 3.3 4.0 5.3 6.3 1.5 -2.3 -1.3 -2.3 -0.9 -0.9 :

(p) valor provisional
(:) Dada no disponible
(b) ruptura de sèrie
(*) Dades per a Catalunya segons IDESCAT
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT i IDESCAT. Actualització 19 d'octubre de 2016.