Eurobaròmetre social de CCOO de Catalunya

Salaris

1. Salari mínim i diferèncial salarial entre homes i dones
2. Evolució dels costos de la mà d'obra i del treball i productivitat de l'hora treballada

1. Salari mínim i diferèncial salarial entre homes i dones

SALARI MÍNIM VIGENT a 1 DE GENER (salari mínim brut en euros/mes, per treball a temps complert i corresponent a 12 pagues per any)
Països 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bèlgica
1.309,60
1.387,50
1.387,50
1.415,24
1.443,54
1.501,82
1.501,82
1.501,82
1.501,82
1.531,93
Bulgària
112,49
122,71
122,71
122,71
138,05
158,50
173,84
184,07
214,75
235,20
Rep. Txeca
300,44
297,67
302,19
319,22
310,23
318,08
309,91
331,71
366,35
407,09
Dinamarca
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Alemanya
:
:
:
:
:
:
:
1.440,00
1.440,00
1.498,00
Estònia
278,02
278,02
278,02
278,02
290,00
320,00
355,00
390,00
430,00
470,00
Irlanda
1.461,85
1.461,85
1.461,85
1.461,85
1.461,85
1.461,85
1.461,85
1.461,85
1.546,35
1.563,25
Grècia
794,02
817,83
862,82
862,82
876,62
683,76
683,76
683,76
683,76
683,76
França
1.280,07
1.321,02
1.343,77
1.365,00
1.398,37
1.430,22
1.445,38
1.457,52
1.466,62
1.480,27
Croàcia
:(z)
373,46
385,48
381,15
373,36
372,35
395,67
395,61
408,48
433,35
Itàlia
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Xipre
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Letònia
229,75
254,13
253,77
281,93
285,92
286,66
320,00
360,00
370,00
380,00
Lituània
231,70
231,70
231,70
231,70
231,70
289,62
289,62
300,00
350,00
380,00
Luxemburg
1.570,28
1.641,74
1.682,76
1.757,56
1.801,49
1.874,19
1.921,03
1.922,96
1.922,96
1.998,59
Hongria
271,94
268,09
271,80
280,63
295,63
335,27
341,70
332,76
351,29
411,52
Malta
617,21
634,88
659,92
664,95
685,14
702,82
717,95
720,46
728,04
735,63
Holanda
1.335,00
1.381,20
1.407,60
1.424,40
1.446,60
1.469,40
1.485,60
1.501,80
1.524,60
1.551,60
Àustria
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Polònia
313,34
307,21
320,87
348,68
336,47
392,73
404,40
409,53
433,88
453,48
Portugal
497,00
525,00
554,17
565,83
565,83
565,83
565,83
589,17
618,33
649,83
Romania
138,59
149,16
141,63
157,20
161,91
157,50
190,11
217,50
232,10
275,39
Eslovènia
538,53
589,19
597,43
748,10
763,06
783,66
789,15
790,73
790,73
804,96
Rep. Eslovaca
241,19
295,50
307,70
317,00
327,00
337,70
352,00
380,00
405,00
435,00
Finlàndia
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Suècia
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Regne Unit
1.242,24
995,28
1.076,46
1.136,22
1.201,96
1.249,85
1.251,05
1.378,87
1.512,36
1.396,90
Espanya
700,00
728,00
738,85
748,30
748,30
752,85
752,85
756,70
764,40
825,65
Catalunya
700,00
728,00
738,85
748,30
748,30
752,85
752,85
756,70
764,40
825,65

(*) Es recull el salari mínim vigent a 1 de gener de cada any, calculat sobre 12 pagues anuals. No incorpora increments posteriors registrats durant l’any.
(:) Dada no disponible.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT. Actualització 19 d'abril de 2018.


DIFERÈNCIA SALARIAL ENTRE HOMES I DONES (%). (Diferència entre el salari brut mitjà per hora dels homes i de les dones)(Indústria, construcció i serveis, excepte administració pública, defensa i seguretat social obligatòria)
Països 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bèlgica
10,1
10,2
9,4
8,3
7,5
6,6
6,5
6,1
Bulgària
13,3
13,0
13,2
15,1
14,1
14,2
15,4
14,4
Rep. Txeca
25,9
21,6
22,6
22,5
22,3
22,5
22,5
21,8
Dinamarca
16,8
15,9
16,4
16,8
16,5
16,0
15,1
15,0
Alemanya
22,6
22,3
22,4
22,7
22,1
22,3
22(p)
21,5(p)
Estònia
26,6
27,7
27,3
29,9
29,8
28,1
26,9
25,3
Irlanda
12,6
13,9
12,7
12,2
12,9
13,9
:
:
Grècia
:
15,0
:
:
:
12,5
:
:
França
15,2
15,6
15,7
15,6
15,5
15,5
15,3
15,2(p)
Croàcia
:
5,7
:
:
7,7
8,7
:
Itàlia
5,5
5,3
5,7
6,5
7,0
6,1
5,5
5,3
Xipre
17,8
16,8
16,1
15,6
14,9
14,2
14,0
13,9
Letònia
13,1
15,5
14,1
14,9
16,0
17,3
17,0
17,0
Lituània
15,3
14,6
11,5
11,9
12,2
13,3
14,2
14,4
Luxemburg
9,2
8,7
7,9
7,0
6,2
5,4
5,5
5,5
Hongria
17,1
17,6
18,0
20,1
18,4
15,1
14,0
14,0
Malta
7,7
7,2
7,7
9,5
9,7
10,6
10,4
11,0
Països Baixos
18,5
17,8
18,6
17,6
16,5
16,1
16,1
15,6
Àustria
24,3
24,0
23,5
22,9
22,3
22,2
21,7
20,1
Polònia
8,0
4,5
5,5
6,4
7,1
7,7
7,4
7,2
Portugal
10,0
12,8
12,9
15,0
13,3
14,9
17,8
17,5
Romania
7,4
8,8
9,6
6,9
4,9
4,5
5,8(e)
5,2(e)
Eslovènia
-0,9
0,9
3,3
4,5
6,3
7,0
8,1
7,8
Rep. Eslovaca
21,9
19,6
20,1
20,8
18,8
19,7
19,6
19,0
Finlàndia
20,8
20,3
19,1
19,2
18,8
18,4
17,6
17,4(p)
Suècia
15,7
15,4
15,6
15,5
14,6
13,8
14,0
13,3
Regne Unit
20,6
19,5
19,7
21,2
20,5
20,9
21,0
21,0(p)
UE-28
:
16,4
16,9
17,2
16,7
16,6
16,2(p)
16,2(p)
Espanya
16,7
16,2
17,6
18,7
17,8
14,9
14,2
14,2(p)
Catalunya*
18.5
18,4
19.8
20.2
19.9
16,5
13,9

(*) Dades per a Catalunya segons IDESCAT. A banda de les activitats públiques descartades per eurostat, en les dades d'Idescat també es descarta el treball domèstic

(:) Dada no disponible.

(p) Provisional.

(e) Estimat
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT i IDESCAT per a Catalunya. Actualització 19 d'abril de 2018.


2. Evolució dels costos de la mà d'obra i del treball

COST HORARI DE LA MÀ D'OBRA (€/hora)
Països 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bèlgica : 38,0 38,7 39,0 39,1 39,2 39,6
Bulgària : 3,4 3,6 3,8 4,1 4,4 4,9
Rep. Txeca : 10,0 9,7 9,4 9,8 10,1 11,3
Dinamarca 38,4 39,4 39,9 40,6 41,2 41,6 42,5
Alemanya : 30,5 30,9 31,5 32,3 33,2 34,1
Estònia : 8,6 9,2 9,8 10,4 10,9 11,7
Irlanda : 29,8 29,8 29,8 30,0 30,4(p) 31,0
Grècia : 15,7 14,5 14,5 14,1 14,2 14,5
França : 34,3 34,5(p) 34,7(p) 35,1(p) 35,6(p) 36,0(p)
Croàcia : 9,5 9,5 9,4 9,6 10,0 10,6
Itàlia : 27,7 28,1 28,3 28,1 228,0 28,2
Xipre : 16,8 16,3 15,8 15,7 15,8 16,0
Letònia : 6,0 6,2 6,6 7,1 7,5 8,1
Lituània : 5,9 6,2 6,5 6,8 7,3 8,0
Luxemburg : 33,9 35,1 36,2 36,3 36,7 37,6
Hongria : 7,4 7,7(e) 7,7(e) 7,9(e) 8,3(e) 9.1(e)
Malta : 11,8 12,4 12,8 13,5 13,5 13,8
Països Baixos 31,7 32,5 33,2 33,7 33,7 34,0 34,8
Àustria : 29,7 30,6 31,5 32,5 33,2(p) 34,1
Polònia : 7,9 8,1 8,3 8,6 8,6 9.4
Portugal : 13,3 13,3 13,2 13,4 13,7 14,1
Romania 4,2 4,1 4,4 4,6 4,9 5,5 6,3
Eslovènia : 15,6 15,3 15,6 15,8 16,2 17,0
Rep. Eslovaca : 8,9 9,2 9,7 10,0 10,4 11,1
Finlàndia : 31,3 32,0 32,5 33,0 33,2 32.7
Suècia : 37,3 38,2 37,3 37,4 38,2 38,3
Regne Unit : 25,0 24,1 25,7 29,7 26,8 25,7
UE-28 : 24,5 24,8 25,2 25,7 26,2 26,8
Espanya : 21,1 21,2 21,1 21,2 21,1 21,2
Catalunya* 21,0 21,1 21,1 20,8 20,9 21,0 20,9

(*) Mitjana anual calculada sobre les dades trimestrals de l'Idescat.

(:) Dada no disponible.

(p) Provisional.

(e) Estimat.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT i IDESCAT. Actualització 19 d'abril de 2018.


TAXA DE CREIXEMENT DEL COST UNITARI DEL TREBALL
Països 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bèlgica
1,7
4,7
3,2
-0,7
2,7
3,4
2,0
0,0
-0,5
-0,1
1,4
Bulgària
8,3
12,8
10,2
4,3
2,5
5,0(p)
7,4(p)
4,6(p)
2,3(p)
2,3(p)
5,7(p)
Rep. Txeca
2,6
3,6
2,6
0,1
0,7
3,0
0,5
0,4
-0,8
3,3
3,6
Dinamarca
5,2
5,7
4,7
-1,0
0,0
0,9
0,6
0,8
1,3
0,9
0,8
Alemanya
-0,6
2,3
6,3
-1,2
0,7
3,2
1,9
1,7
1,8
1,6
3,9
Estònia
16,8
16,7
2,2
-4,6
-0,2
5,0
4,1
4,3
4,5
4,0
3,5
Irlanda
4,9
7,5
-4,5
-9,1
-2,6(b)
-0,3
1,1
-4,4
-16,6
-0,2
-2,7(b)
Grècia
2,6
5,3
7,1
1,0
-1,4(p)
-2(p)
-6,9(p)
-1,8(p)
-1,3(p)
-0,2(p)
0,9(p)
França
1,6
2,9
3,5
1,0
1,0
2,3
1,2
0,9
0,0(p)
0,4(p)
1,1(p)
Croàcia
3,3(p)
5,1(d)
6,9(d)
-0,6(d)
0,0(d)
-1.0(d)
-2,9(d)
-2,6(d)
-0,7(d)
-3,0(d)
-1,7(d)
Itàlia
2,0
4,2
4,6
0,0
0,7
1,4
0,7
0,1
0,7
0,9
-0,1
Xipre
1,5
2,9
7,7
-0,2
1,8
1,6
-5,3
-4,0
-1,7
-0,8(p)
0,2(p)
Letònia
27,3
21,0
-10,9
-9,3
-2,3
5,0
5,2
5,2
6,1
4,2
3,8
Lituània
4,8
9,7
-1,7
-7,0
0,8
2,2
3,2
3,2
5,0
5,9
4,6
Luxemburg
0,4
9,1
7,4
-1,0
2,3
4,6
0,5
-0,9
2,8
0,7
3,8
Hongria
4,9
4,3
2,9
-0,3
1,7
3,6
0,8
1,4
-2,4
4,4
5,8
Malta
2,0
3,2
5,6
0,2
5,0
3,4
1,1
-1,2
-0,6
1,5
0,0
Països Baixos
2,4
3,7
5,5
-1,7
1,0
3,0
1,1
0,1
-1,6(p)
0,4(p)
:
Àustria
1,1
3,7
5,1
0,0
0,7
3,1
2,5
2,0
1,6
2,1
0,4
Polònia
3,2
7,8
0,9
2,4(b)
0,8
2,0
0,2
0,6
-0,6
2,1(p)
:
Portugal
1,0
2,8
2,7
-1,2
-2,0
-3,2
1,8
-1,3
0,0
2,1(p)
1,7(p)
Romania
2,4
23,8
1,4
10.1
-6,7
2,9(b)
-0,6
4,3
-3,3
4,1(p)
10,3(p)
Eslovènia
2,6
6,4
8,5
0,6
-0,8
0,8
0,5
-1,2
0,4
1,6
0,6
Rep. Eslovaca
0,2
4,2
6,3
-1,1
1,0
1,0
0,3
0,5
1,6
1,4
2,8
Finlàndia
0,3
5,8
8,5
-1,4
2,3
5,2
1,4
1,1
1,2
-0,6
-2,6
Suècia
4,2
5,2
5,7
-2,6
2,6
4,1
1,7
1,0
-0,3
1,3
2,0
Regne Unit
3,8
1,8
5,1
1,8
0,1
1,3
1,9
-0,1
0,4
2,7
2,2
UE-28
2,1
1,0
1,7
1,0
0,3
2,9
0,4
1,1
2,0
-1,2
0,2
UE-15
1,9
0,4
2,3
0,6
0,5
3,2
0,5
1,3
2,3
-1,2
-0,1
Espanya
4,1
5,7
1,6
-1,6
-1,0
-2,6
-0,6
-0,3
1,4(p)
-0,7(p)
-0,1(p)
Catalunya*
5,3
6,3
1,5
-2,3
-1,3
-2,6
-1,3
-1,2
-0,5
0,7
:

(*) Dades per a Catalunya segons IDESCAT

(p) Valor provisional.
(:) Dada no disponible.
(b) Ruptura de sèrie.

(d) Definició diferent.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT i IDESCAT. Actualització 20 d'abril de 2018.