Indicadors econòmics

1. PIB: Producte Interior Brut
2. Índex harmonitzat de preus al consum o IPC harmonitzat

1. PIB: Producte Interior Brut

TAXES DE CREIXEMENT DEL PIB (taxa de variació interanual del PIB real, a preus constants)

Països
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Bèlgica
-2.3
2.7
1.8
0.2
0.2
1.3
1.7
1.5
1.7
Bulgària
-3.6
1.3
1.9
0.0
0.5
1.8
3.5
3.9
3.8
Rep. Txeca
-4.8
2.3
1.8
-0.8
-0.5
2.7
5.3
2.5
4.3
Dinamarca
-4.9
1.9
1.3
0.2
0.9
1.6
2.3
2.4
2.3
Alemanya
-5.6
4.1
3.7
0.5
0.5
2.2
1.7
2.2
2.2
Estònia
-14.7
2.3
7.6
4.3
1.9
2.9
1.9
3.5
4.9
Irlanda
-5.0
1.9
3.7
0.2
1.3
8.8
25.1
5.0
7.2
Grècia
-4.3
-5.5
-9.1(p)
-7.3(p)
-3.2(p)
0.7(p)
-0.4(p)
-0.2(p)
1.5(p)
França
-2.9
1.9
2.2
0.3
0.6
1.0
1.1
1.2(p)
2.2(p)
Croàcia
-7.3
-1.5
-0.3
-2.3
-0.5
-0.1
2.4
3.5
2.9
Itàlia
-5.5
1.7
0.6
-2.8
-1.7
0.1
0.9
1.1
1.6
Xipre
-2.0
1.3
0.4
-2.9
-5.8
-1.3
2.0
4.8(p)
4.2(p)
Letònia
-14.4
-3.9
6.4
4.0
2.4
1.9
3.0
2.1
4.6
Lituània
-14.8
1.6
6.0
3.8
3.5
3.5
2.0
2.4
4.1
Luxemburg
-4.4
4.9
2.5
-0.4
3.7
4.3
3.9
2.4
1.5
Hongria
-6.6
0.7
1.7
-1.6
2.1
4.2
3.5
2.3
4.1
Malta
-2.5
3.5
1.3
2.7
4.6
8.2
9.5
5.2
6.7
Països Baixos
-3.7
1.3
1.6
-1.0
-0.1
1.4
2.0
2.2
2.9(p)
Àustria
-3.8
1.8
2.9
0.7
0.0
0.7
1.1
2.0
2.6
Polònia
2.8
3.6
5.0
1.6
1.4
3.3
3.8
3.1
4.8
Portugal
-3.0
1.9
-1.8
-4.0
-1.1
0.9
1.8
1.9
2.8(p)
Romania
-5.9
-2.8
2.0
2.1
3.5
3.4
3.9
4.8
7.3(p)
Eslovènia
-7.8
1.2
0.6
-2.7
-1.1
3.0
2.3
3.1
4.9
Rep. Eslovaca
-5.4
5.0
2.8
1.7
1.5
2.8
4.2
3.1
3.2
Finlàndia
-8.3
3.0
2.6
-1.4
-0.8
-0.6
0.1
2.5
2.8
Suècia
-5.2
6.0
2.7
-0.3
1.2
2.6
4.5
2.7
2.1
Regne Unit
-4.2
1.7
1.6
1.4
2.0
2.9
2.3
1.8
1.7
UE-28
-4.3
2.1
1.8
-0.4
0.3
1.8
2.3
2.0
2.4
UE-15
-4.4
2.1
1.6
-0.5
0.2
1.7
2.2
1.9
2.2
Espanya
-3.6
0,0
-1.0
-2.9
-1.7
1.4
3.6
3.2
3.0
Catalunya (*)
-4,2
0.6
-0.5
-3.4
-1.0
2.1
3.8
3.6
3.4

(*) Dades per a Catalunya segons IDESCAT.
(p) provisional
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 12 de novembre de 2018.

PIB PER CÀPITA EN PARITAT DE PODER DE COMPRA (euros per habitant)
Països
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Bèlgica
30.600
31.300
32.200
32.100
33.000
34.500
34.400
35.000
Bulgària
11.200
11.800
12.200
12.200
12.900
13.700
14.200
15.100
Rep. Txeca
21.100
21.700
22.000
22.400
23.800
25.300
25.500
26.400
Dinamarca
32.900
33.500
33.900
34.300
35.300
36.900
36.700
38.000
Alemanya
30.500
32.200
32.900
33.200
34.800
36.200
36.200
37.000
Estònia
16.500
18.500
19.600
20.200
21.300
22.000
22.500
23.700
Irlanda
33.100
33.900
35.000
35.300
37.800
51.900
52.200
54.800
Grècia
21.500
19.700(p)
19.100(p)
19.200(p)
19.800(p)
20.300(p)
20.000(p)
20.300(p)
França
27.500
28.200
28.500
29.000
29.600
30.600
30.400(p)
31.200(p)
Croàcia
15.100
15.600
16.000
16.000
16.300
17.200
17.600
18.400
Itàlia
26.500
27.100
27.000
26.400
26.600
27.700
28.400
28.800
Xipre
25.400
25.000
24.100
22.500
22.400
23.800
24.600(p)
25.500(p)
Letònia
13.400
14.900
16.100
16.700
17.500
18.500
18.900
20.200
Lituània
15.400
17.200
18.600
19.600
20.800
21.700
22.100
23.600
Luxemburg
65.400
69.300
69.200
70.000
74.400
76.700
75.500
75.700
Hongria
16.500
17.200
17.500
18.000
18.800
19.800
19.700
20.500
Malta
21.300
21.600
22.200
22.800
24.500
27.000
27.400
28.600
Països Baixos
34.500
35.200
35.700
36.200
36.300
37.800
37.500(p)
38.400(p)
Àustria
32.200
33.500
35.100
35.200
36.000
37.700
37.500
38.200
Polònia
15.900
17.000
17.800
17.900
18.600
19.800
19.900
20.900
Portugal
20.900
20.200
20.000
20.500
21.200
22.300
22.700
23.200(p)
Romania
13.000
13.500
14.300(b)
14.500
15.200
16.300
17.000
18.700(p)
Eslovènia
21.200
21.700
21.800
21.900
22.700
23.800
24.100
25.200
Rep. Eslovaca
19.000
19.500
20.100
20.500
21.300
22.400
22.400
23.000
Finlàndia
29.600
30.700
30.700
30.300
30.600
31.800
32.000
32.700
Suècia
31.900
33.000
33.800
33.600
34.300
36.200
35.800
36.400
Regne Unit
27.600
27.800
28.600
29.000
30.100
31.500
31.500
31.600
UE-28
25.500
26.200
26.600
26.800
27.700
29.100
29.200
30.000
UE-15
28.100
28.700
29.100
29.200
30.100
31.600
31.700
32.300
Espanya
24.400
24.200
24.200
24.000
24.900
26.300
26.700(p)
27.700(p)
Catalunya
28.600
28.200
28.300
28.200
29.600
31.400
32.000
:

(:) Sense dades.

(b) Trencament de sèrie.

(p) Provisional.


Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT. Actualització 12 de novembre de 2018.

2. Índex harmonitzat de preus al consum o IPC harmonitzat

L'índex harmonitzat de preus al consum (IHPC) o, més senzillament, IPC harmonitzat, és l'indicador que s'utilitza dins l'àmbit de la Unió Europea per poder fer comparacions de l'evolució dels preus al consum entre els diferents països membres. Aquest índex permet avaluar, amb homogeneïtat metodològica, l'evolució dels preus d'uns determinats grups de productes, el consum dels quals pugui ser comparable dins els diferents països de l' UE.


VARIACIÓ ANUAL DE L'IPC HARMONITZAT
Països 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bèlgica 0,0 2,3 3,4 2,6 1,2 0,5 0,6 1,8 2,2
Bulgària 2,5 3,0 3,4 2,4 0,4 -1,6 -1,1 -1,3 1,2
Rep. Txeca 0,6 1,2 2,2 3,5 1,4 0,4 0,3 0,6 2,4
Dinamarca 1,0 2,2 2,7 2,4 0,5 0,4 0,2 0,0 1,1
Alemanya 0,2 1,1 2,5 2,1 1,6 0,8 0,1 0,4 1,7
Estònia 0,2 2,7 5,1 4,2 3,2 0,5 0,1 0,8 3,7
Irlanda -1,7 -1,6 1,2 1,9 0,5 0,3 0,0 -0,2 0,3
Grècia 1,3 4,7 3,1 1,0 -0,9 -1,4 -1,1 0,0 1,1
França 0,1 1,7 2,3 2,2 1,0 0,6 0,1 0,3 1,2
Croàcia 2,2 1,1 2,2 3,4 2,3 0,2 -0,3 -0,6 1,3
Itàlia 0,8 1,6 2,9 3,3 1,2 0,2 0,1 -0,1 1,3
Xipre 0,2 2,6 3,5 3,1 0,4 -0,3 -1,5 -1,2 0,7
Letònia 3,3 -1,2 4,2 2,3 0,0 0,7 0,2 0,1 2,9
Lituània 4,2 1,2 4,1 3,2 1,2 0,2 -0,7 0,7 3,7
Luxemburg 0,0 2,8 3,7 2,9 1,7 0,7 0,1 0,0 2,1
Hongria 4,0 4,7 3,9 5,7 1,7 0,0 0,1 0,4 2,4
Malta 1,8 2,0 2,5 3,2 1,0 0,8 1,2 0,9 1,3
Països Baixos 1,0 0,9 2,5 2,8 2,6 0,3 0,2 0,1 1,3
Àustria 0,4 1,7 3,6 2,6 2,1 1,5 0,8 1,0 2,2
Polònia 4,0 2,6 3,9 3,7 0,8 0,1 -0,7 -0,2 1,6
Portugal -0,9 1,4 3,6 2,8 0,4 -0,2 0,5 0,6 1,6
Romania 5,6 6,1 5,8 3,4 3,2 1,4 -0,4 -1,1 1,1
Eslovènia 0,8 2,1 2,1 2,8 1,9 0,4 -0,8 -0,2 1,6
Rep. Eslovaca 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 -0,3 -0,5 1,4
Finlàndia 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 1,2 -0,2 0,4 0,8
Suècia 1,9 1,9 1,4 0,9 0,4 0,2 0,7 1,1 1,9
Regne Unit 2,2 3,3 4,5 2,8 2,6 1,5 0,0 0,7 2,7
UE-28 1,0 2,1 3,1 2,6 1,5 0,5 0,0 0,3 1,7
Espanya -0,2 2,0 3,0 2,4 1,5 -0,2 -0,6 -0,3 2.0
Catalunya (*) 0,2 2,0 3,3 2,9 1,7 0,1 -0,2 0,1 2,2

(*) No harmonitzat. Correspon a l'IPC segons IDESCAT.

Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 12 de novembre de 2018.


VARIACIÓ INTERANUAL DE L'IPC HARMONITZAT (variació respecte el mateix mes de l'any anterior)
Països
Novembre 2017
Desembre 2017
Gener 2018
Febrer 2018
Març 2018
Abril 2018
Maig 2018
Juny 2018
Juliol 2018
Agost 2018
Setembre 2018
Octubre 2018
Bèlgica
2,1
2,1
1,8
1,5
1,5
1,6
2,3
2,6
2,7
2,6
2,8
:
Bulgària
1,9
1,8
1,3
1,5
1,9
1,7
2,3
3,0
3,6
3,7
3,6
:
Rep. Txeca
2,5
2,2
2,1
1,6
1,6
1,8
2,0
2,4
2,2
2,4
2,1
:
Dinamarca
1,3
0,8
0,6
0,5
0,4
0,7
1,0
1,1
0,9
0,8
0,5
:
Alemanya
1,8
1,6
1,4
1,2
1,5
1,4
2,2
2,1
2,1
1,9
2,2
2,4(e)
Estònia
4,5
3,8
3,6
3,2
2,9
2,9
3,1
3,9
3,3
3,5
3,5
:
Irlanda
0,5
0,5
0,3
0,7
0,5
-0,1
0,7
0,7
1,0
0,9
1,2
:
Grècia
1,1
1,0
0,2
0,4
0,2
0,5
0,8
1,0
0,8
0,9
1,1
1,9(e)
França
1,2
1,2
1,5
1,3
1,7
1,8
2,3
2,3
2,6
2,6
2,5
2,5(e)
Croàcia
1,6
1,3
1,2
0,9
1,2
1,4
1,8
2,2
2,2
2,1
1,6
:
Itàlia
1,1
1,0
1,2
0,5
0,9
0,6
1,0
1,4
1,9
1,6
1,5
1,7(e)
Xipre
0,2
-0,4
-1,5
-0,4
-0,4
-0,3
1,0
1,7
1,4
1,7
1.7
2,1(e)
Letònia
2,7
2,2
2,0
1,8
2,3
2,1
2,4
2,7
2,7
2,8
3,3
3,2(e)
Lituània
4,2
3,8
3,6
3,2
2,5
2,2
2,9
2,6
2,3
1,8
2,4
2,8(e)
Luxemburg
2,0
1,6
1,3
1,1
1,1
1,3
2,1
2,4
2,5
2,4
2,7
2,8(e)
Hongria
2,6
2,2
2,1
1,9
2,0
2,4
2,9
3,2
3,4
3,4
3,7
:
Malta
1,5
1,3
1,2
1,3
1,3
1,4
1,7
2,0
2,1
2,4
2,5
2,1(e)
Països Baixos
1,5
1,2
1,5
1,3
1,0
1,0
1,9
1,7
1,9
1,9(r)
1,6
:
Àustria
2,4
2,3
1,9
1,9
2,0
2,0
2,1
2,3
2,3
2,3
2,1
:
Polònia
2,0
1,7
1,6
0,7
0,7
0,9
1,2
1,4
1,4
1,4
1,5
1,4(e)
Portugal
1,8
1,6
1,1
0,7
0,8
0,3
1,4
2,0
2,2
1,3
1,8
0,9(e)
Romania
2,6
2,6
3,4
3,8
4,0
4,3
4,6
4,7
4,3
4,7
4,7
:
Eslovènia
1,4
1,9
1,7
1,4
1,5
1,9
2,2
2,3
2,1
2,0
2,2
2,3(e)
Rep. Eslovaca
2,1
2,0
2,6
2,2
2,5
3,0
2,7
2,9
2,6
2,9
2,7
2,5(e)
Finlàndia
0,9
0,5
0,8
0,6
0,9
0,8
1,0
1,2
1,4
1,4
1,4
1,7(e)
Suècia
1,9
1,7
1,6
1,6
2,0
1,8
2,0
2,1
2,2
2,1
2,5
:
Regne Unit
3,1
3,0
3,0
2,7
2,5
2,4
2,4
2,4
2,5
2,7
:
:
UE-28
1,8
1,7
1,6
1,4
1,5
1,5
2,0
2,1
2,2
2,2(r)
2,2
:
Espanya
1,8
1,2
0,7
1,2
1,3
1,1
2,1
2,3
2,3
2,2
2,3
2,3(e)
Catalunya (*)
1,9
1,2
-0,9
1,4
1,5
1,2
2,3
2,4
2,3
2,2
2,3
:

(*) No harmonitzat. Correspon a l'IPC segons IDESCAT.


Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 12 de novembre de 2018.