Indicadors econòmics

1. PIB: Producte Interior Brut
2. Índex harmonitzat de preus al consum o IPC harmonitzat

1. PIB: Producte Interior Brut

TAXES DE CREIXEMENT DEL PIB (taxa de variació interanual del PIB real, a preus constants)

Països 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bèlgica 3.4 0.7 -2.3 2.7 1.8 0.2 0.0 1.3 1.4
Bulgària 7.3 6.0 -3.6 1.3 1.9 0 0.9 1.3 3.6
Rep. Txeca 5.5 2.7 -4.8 2.3 2.0 -0.8 -0.5 2.7 4.5
Dinamarca 0.8 -0.7 -5.1 1.6 1.2 -0.1 -0.2 1.3 1.0
Alemanya 3.3 1.1 -5.6 4.1 3.7 0.5 0.5 1.6 1.7
Estònia 7.7 -5.4 -14.7 2.3 7.6 4.3 1.4 2.8 1.4
Irlanda 3.8 -4.4 -4.6 2.0 0 -1.1 1.1 8.5 26.3
Grècia 3.3 -0.3 -4.3 -5.5 -9.1(p) -7.3(p) -3.2(p) 0.4(p) -0.2(p)
França 2.4 0.2 -2.9 2.0 2.1 0.2 0.6 0.6(p) 1.3(p)
Croàcia 5.2 2.1 -7.4 -1.7 -0.3 -2.2 -1.1 -0.5 1.6
Itàlia 1.5 -1.1 -5.5 1.7 0.6 -2.8 -1.7 0.1 0.7
Xipre 4.8 3.9 -1.8 1.3 0.3 -3.2 -6.0 -1.5 1.7(p)
Letònia 9.9 -3.6 -14.3 -3.8 6.2 4.0 2.9 2.1 2.7
Lituània 11.1 2.6 -14.8 1.6 6.0 3.8 3.5 3.5 1.8
Luxemburg 8.4 -0.8 -5.4 5.8 2.0 0 4.2 4.7 3.5
Hongria 0.4 0.9 -6.6 0.7 1.7 -1.6 2.1 4.0 3.1
Malta 4.0 3.3 -2.5 3.5 1.8 2.9 4.5 3.5 6.2
Holanda 3.7 1.7 -3.8 1.4 1.7 -1.1 -0.2 1.4 2.0(p)
Àustria 3.6 1.5 -3.8 1.9 2.8 0.7 0.1 0.6 1.0
Polònia 7.0 4.2 2.8 3.6 5.0 1.6 1.4 3.3 3.9
Portugal 2.5 0.2 -3.0 1.9 -1.8 -4.0 -1.1 0.9 1.6(e)
Romania 6.9 8.5 -7.1 -0.8 1.1 0.6 3.5 3.1 3.7(p)
Eslovènia 6.9 3.3 -7.8 1.2 0.6 -2.7 -1.1 3.1 2.3
Rep. Eslovaca 10.8 5.6 -5.4 5.0 2.8 1.7 1.5 2.6 3.8
Finlàndia 5.2 0.7 -8.3 3.0 2.6 -1.4 -0.8 -0.7 0.2
Suècia 3.4 -0.6 -5.2 6.0 2.7 -0.3 1.2 2.6 4.1
Regne Unit 2.6 -0.6 -4.3 1.9 1.5 1.3 1.9 3.1 2.2
UE-28 3.0 0.4 -4.4 2.1 1.7 -0.5 0.2 1.5 2.2
Espanya 3.8(p) 1.1(p) -3.6(p) 0(p) -1.0(p) -2.9(p) -1.7(p) 1.4(p) 3.2(p)
Catalunya (*) 3.4 -0,5 -4,2 0.6 -0.5 -2.9 -1.1 2.0 3.4

(*) Dades per a Catalunya segons IDESCAT.
(e) estimació.
(p) provisional
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 20 d'octubre de 2016.

PIB PER CÀPITA EN PARITAT DE PODER DE COMPRA (euros per habitant)
Països 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bèlgica 29.600 28.300 30.200 31.100 31.900 32.000 32.500 33.700
Bulgària 11.600 11.200 11.700 11.900 12.200 12.300 12.800 13.600
Rep. Txeca 21.100 20.200 20.600 21.600 21.800 22.300 23.500 25.00
Dinamarca 31.900 29.800 31.900 32.700 33.500 33.700 34.200 35.500
Alemanya 30.500 28.400 30.800 32.400 33.000 33.300 34.600 36.000
Estònia 17.600 15.200 16.100 18.000 19.500 19.900 20.700 21.200
Irlanda 34.300 31.500 33.200 34.300 35.000 35.300 37.600 49.600
Grècia 24.300 23.100 22.100 20.100 19.600 19.800 20.000 20.200
França 27.500 26.200 27.400 28.200 28.400 28.900 29.400 30.300
Croàcia 16.400 15.000 14.900 15.500 15.900 15.800 16.100 16.700
Itàlia 27.300 25.500 26.200 26.800 26.800 26.200 26.500 27.500
Xipre 27.500 26.000 26.200 25.200 24.200 22.600 22.600 23.500
Letònia 15.500 12.800 13.300 14.700 16.000 16.700 17.500 18.500
Lituània 16.200 13.800 15.300 17.000 18.500 19.600 20.700 21.300
Luxemburg 66.300 60.400 65.100 69.600 69.100 70.300 73.600 76.400
Hongria 16.300 15.700 16.500 17.100 17.200 17.800 18.800 19.700
Malta 20.900 20.500 21.800 21.800 22.400 23.000 23.600 25.400
Holanda 36.100 33.400 34.200 35.000 35.100 35.500 35.900 36.800
Àustria 32.100 30.600 32.000 33.200 34.700 35.000 35.600 36.600
Polònia 14.200 14.500 15.700 16.800 17.600 17.900 18.600 19.800
Portugal 20.400 19.700 20.500 20.300 20.500 20.600 21.400 22.300
Romania 12.500 11.900 12.600 13.300 14.300 14.400 15.200 16.300
Eslovènia 23.100 20.700 21.100 21.500 21.600 21.500 22.600 23.700
Rep. Eslovaca 18.600 17.400 18.600 19.000 19.800 20.300 21.200 22.200
Finlàndia 31.000 28.200 29.200 30.400 30.600 30.200 30.300 31.200
Suècia 32.700 29.800 31.800 33.000 33.600 33.300 33.900 35.600
Regne Unit 30.400 28.000 27.700 27.700 28.600 29.000 30.000 31.600
UE-28 26.100 24.500 25.400 26.100 26.600 26.700 27.500 28.800
Espanya 26.300 24.700 24.700 24.500 24.300 24.100 24.900 26.200
Catalunya 30.700 28.800 28.900 28.600 28.600 28.600 29.700 :

(:) Sense dades
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT. Actualització 17 d'octubre 2016.

2. Índex harmonitzat de preus al consum o IPC harmonitzat

L'índex harmonitzat de preus al consum (IHPC) o, més senzillament, IPC harmonitzat, és l'indicador que s'utilitza dins l'àmbit de la Unió Europea per poder fer comparacions de l'evolució dels preus al consum entre els diferents països membres. Aquest índex permet avaluar, amb homogeneïtat metodològica, l'evolució dels preus d'uns determinats grups de productes, el consum dels quals pugui ser comparable dins els diferents països de l' UE.


VARIACIÓ ANUAL DE L'IPC HARMONITZAT
Països 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bèlgica 1.8 4.5 0.0 2.3 3.4 2.6 1.2 0.5 0.6
Bulgària 7.6 12.0 2.5 3.0 3.4 2.4 0.4 -1.6 -1.1
Rep. Txeca 2.9 6.3 0.6 1.2 2.2 3.5 1.4 0.4 0.3
Dinamarca 1.7 3.6 1.1 2.2 2.7 2.4 0.5 0.4 0.2
Alemanya 2.3 2.8 0.2 1.1 2.5 2.1 1.6 0.8 0.1
Estònia 6.7 10.6 0.2 2.7 5.1 4.2 3.2 0.5 0.1
Irlanda 2.9 3.1 -1.7 -1.6 1.2 1.9 0.5 0.3 0.0
Grècia 3.0 4.2 1.3 4.7 3.1 1.0 -0.9 -1.4 -1.1
França 1.6 3.2 0.1 1.7 2.3 2.2 1.0 0.6 0.1
Croàcia 2.7 5.8 2.2 1.1 2.2 3.4 2.3 0.2 -0.3
Itàlia 2.0 3.5 0.8 1.6 2.9 3.3 1.2 0.2 0.1
Xipre 2.2 4.4 0.2 2.6 3.5 3.1 0.4 -0.3 -1.5
Letònia 10.1 15.3 3.3 -1.2 4.2 2.3 0.0 0.7 0.2
Lituània 5.8 11.1 4.2 1.2 4.1 3.2 1.2 0.2 -0.7
Luxemburg 2.7 4.1 0.0 2.8 3.7 2.9 1.7 0.7 0.1
Hongria 7.9 6.0 4.0 4.7 3.9 5.7 1.7 0.0 0.1
Malta 0.7 4.7 1.8 2.0 2.5 3.2 1.0 0.8 1.2
Holanda 1.6 2.2 1.0 0.9 2.5 2.8 2.6 0.3 0.2
Àustria 2.2 3.2 0.4 1.7 3.6 2.6 2.1 1.5 0.8
Polònia 2.6 4.2 4.0 2.6 3.9 3.7 0.8 0.1 -0.7
Portugal 2.4 2.7 -0.9 1.4 3.6 2.8 0.4 -0.2 0.5
Romania 4.9 7.9 5.6 6.1 5.8 3.4 3.2 1.4 -0.4
Eslovènia 3.8 5.5 0.9 2.1 2.1 2.8 1.9 0.4 -0.8
Rep. Eslovaca 1.9 3.9 0.9 0.7 4.1 3.7 1.5 -0.1 -0.3
Finlàndia 1.6 3.9 1.6 1.7 3.3 3.2 2.2 1.2 -0.2
Suècia 1.7 3.3 1.9 1.9 1.4 0.9 0.4 0.2 0.7
Regne Unit 2.3 3.6 2.2 3.3 4.5 2.8 2.6 1.5 0.0
UE-28 2.4 3.7 1.0 2.1 3.1 2.6 1.5 0.5 0.0
Espanya 2.8 4.1 -0.2 2.0 3.0 2.4 1.5 -0.2 -0.6
Catalunya 3.0 4,1 0.2 2.0 3.3 2.9 1.7 0.1 -0.2

Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 21 d'octubre de 2016


VARIACIÓ INTERANUAL DE L'IPC HARMONITZAT (variació respecte el mateix mes de l'any anterior)
Països Octubre 2015 Novembre 2015 Desembre 2015 Gener 2016 Febrer 2016 Març 2016 Abril 2016 Maig 2016 Juny 2016 Juliol 2016 Agost 2016 Setembre 2016
Bèlgica 1.2 1.4 1.5 1.8 1.1 1.6 1.5 1.6 1.8 2.0 2.0 1.8
Bulgària -1.2 -0.9 -0.9 -0.4 -1.0 -1.9 -2.5 -2.5 -1.9 -1.1 -1.1 -1.1
Rep. Txeca 0.1 0.0 -0.1 0.5 0.5 0.3 0.5 0.0 -0.1 0.5 0.6 0.5
Dinamarca 0.1 0.1 0.3 0.4 0.1 -0.3 -0.3 -0.1 0.1 0.1 0.0 -0.3
Alemanya 0.2 0.2 0.2 0.4 -0.2 0.1 -0.3 0.0 0.2 0.4 0.3 0.5
Estònia 0.0 0.5 -0.2 0.1 0.4 0.5 0.0 0.0 0.4 0.8 1.1 1.7
Irlanda -0.1 -0.1 0.2 0.0 -0.2 -0.6 -0.2 -0.2 0.1 0.1 -0.4 -0.3
Grècia -0.1 -0.1 0.4 -0.1 0.1 -0.7 -0.4 -0.2 0.2 0.2 0.4 -0.1
França 0.2 0.1 0.3 0.3 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.5
Croàcia -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.6 -0.9 -0.9 -1.2 -1.2 -1.1 -1.5 -0.7
Itàlia 0.3 0.1 0.1 0.4 -0.2 -0.2 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 0.1
Xipre -1.8 -1.5 -0.6 -1.1 -2.2 -2.2 -2.1 -1.9 -2.0 -0.4 -0.6 -0.4
Letònia -0.1 0.0 0.4 -0.3 -0.6 -0.6 -0.7 -0.8 -0.6 0.1 -0.1 0.5
Lituània -0.4 -0.5 -0.2 0.7 0.5 0.8 0.8 0.2 0.4 0.0 0.5 0.6
Luxemburg -0.1 0.4 0.9 0.5 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 -0.4 -0.2 0.3
Hongria 0.2 0.6 1.0 1.0 0.3 -0.2 0.3 -0.1 -0.1 -0.3 -0.1 0.7
Malta 1.6 1.3 1.3 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9
Holanda 0.4 0.4 0.5 0.2 0.3 0.5 -0.2 -0.2 -0.2 -0.6 0.1 -0.1
Austria 0.7 0.5 1.1 1.4 1.0 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.1
Polònia -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.4 0.5 -0.4 -0.4 -0.6 -0.5 -0.2
Portugal 0.7 0.6 0.3 0.7 0.2 0.5 0.5 0.4 0.7 0.7 0.8 0.7
Romania -1.4 -0.9 -0.7 -1.5 -2.1 -2.4 -2.6 -3.0 -0.7 -0.3 0.3 -0.1
Eslovènia -1.2 -0.9 -0.6 -0.8 -0.9 -0.9 -0.7 -0.5 0.1 -0.1 -0.2 0.2
Rep. Eslovaca -0.5 -0.4 -0.5 -0.6 -0.3 -0.5 -0.4 -0.7 -0.7 -0.9 -0.8 -0.5
Finlàndia -0.3 -0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5
Suècia 0.9 0.8 0.7 1.3 0.8 1.2 1.0 0.8 1.2 1.1 1.2 0.8
Regne Unit -0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 :
UE-28 0.0 0.1 0.2 0.3 -0.1 0.0 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4
Espanya -0.9 -0.4 -0.1 -0.4 -1.0 -1.0 -1.2 -1.1 -0.9 -0.7 -0.3 0.0
Catalunya (*) -0.3 0.0 0.3 -1.7 -0.5 -0.6 -0.8 -0.7 -0.5 -0.4 0.1 0.4

(*) No harmonitzat. Correspon a l'IPC segons IDESCAT.
(:) Sense dades
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 24 d'octubre de 2016.