Educació i formació

1. Despesa pública en educació i nivell de formació dels adults

PERCENTATGE DEL PIB DESTINAT A DESPESES PÚBLIQUES D'EDUCACIÓ
Països
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Bèlgica
5.98
6.00
6.43
6.57
6.58
6.55
6.43
6.56
6.49
6.43
Bulgària
4.04
3.88
4.44
4.58
4.10
3.82
3.68
4.06
4.22
3,93
Rep. Txeca
4.42
4.05
3.92
4.36
4.24
4.51
4.33
3.95
3.84
3.79
Dinamarca
7.97
7.81
7.68
8.74
8.81
8.75
:
:
:
:
Alemanya
4.43
4.49
4.57
5.06
5.08
4.98
4.64
4.61
4.63
4.52
Estònia
4.70
4.72
5.61
6.03
5.66
5.16
4.70
4.85
:
:
Irlanda
4.73
4.92
5.67
6.43
6.41
6.15
6.16
5.32
4.92
3.77
Grècia
:
:
:
:
:
:
.,64
3.58
3.62
3.68
França
5.61
5.62
5.62
5.90
5.86
5.68
5.46
5.51
5.52
5.47
Croàcia
4.04
4.02
4.32
4.42
4.31
4.21
:
:
:
:
Itàlia
4.67
4.27
4.56
4.70
4.50
4.29
4.08
4.16
4.08
4.10
Xipre
7.02
6.95
7.45
7.98
7.92
7.87
6.67
6.44
6.39
6.40
Letònia
5.13
5.07
5.71
5.59
4.96
4.96
6.59
4.91
5.28
5.23
Lituània
4.82
4.64
4.88
5.64
5.38
5,17
4.83
:
4.37
4.12
Luxemburg
3.41
3.15
:
:
:
:
4.39
:
4.00
3.90
Hongria
5.44
5.29
5.10
5.12
4.90
4.71
4.07
3.98
:
4.26(e)
Malta
6.45
6.18
5.72
5.32
6.74
8.04
6.53(p)
6.56(p)
6.04(p)
5.42
Països Baixos
5.50
5.32
5.50
5.95
5.98
5.93
5.89
5.59
5.53
5.40
Àustria
5.40
5.33
5.47
5.98
5.91
5.80
5.62
5.49
5.40
5.43
Polònia
5.25
4.91
5.08
5.09
5.17
4.94
4.91
4.94
4.91
4.81
Portugal
5.07
5.10
4.89
5.79
5.62
5.27
:
5.20
5.04
4.79
Romania
:
4.25
:
4.24
3.53
3.07
2.64
2.67
2.75
2.72
Eslovènia
5.72
5.15
5.20
5.69
5.68
5.68
5.44
5.12
4.99
4.64
Rep. Eslovaca
3.80
3.62
3.61
4.09
4.22
4.06
3.05
4.01
4.09
4.59
Finlàndia
6.18
5.90
6.10
6.81
6.85
6.76
:
:
6.81
6.75
Suècia
6.75
6.61
6.76
7.26
6.98
6.82
7.38
7.17
7.14
7.05
Regne Unit
5.38
5.29
5.34
5.56
6.15
5.98
:
5.89
5.85
5.68(b)
UE-28
5.03
4.95
5.07
5.41
5.44
5.30
5.13
:
5.10
5.04
Espanya
4.26
4.34
4.62
5.02
4.98
4.82
4.34
4.18
4.15
4.16
Catalunya (*)
3.57
3.64
3.90
4.21
4.30
4.14
3.84
3.66
3.60
3.68(p)

(*) Elaborat amb dades IDESCAT.
(:) Dada no diponible.

(p) Provisional.
(e) Dada estimada..
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 9 de novembre de 2018.

PERCENTATGE DE POBLACIÓ DE 25 A 64 ANYS HAVENT ASSOLIT AL MENYS EL CICLE DE SECUNDÀRIA SUPERIOR
Països
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Bèlgica
69,6(b)
70,6
70,5
71,3
71,6
72,8
73,6(b)
74,7
75,1
76,8(b)
Bulgària
77,5
77,9
79,1(b)
80,0
81,0
81,8
81,1(b)
81,9
82,3
82,8
Rep. Txeca
90,9
91,4
91,9
92,3(b)
92,5
92,8
93,2(b)
93,2
93,4
93,8
Dinamarca
73,8
74,8
75,6
76,9
77,9
78,3
79,6(b)
80,4
80,7(b)
81,3(b)
Alemanya
85,3
85,5
86,1(b)
86,6
86,6
86,7
86,9(b)
86,8
86,5
86,5
Estònia
88,4
88,8
89,3
89,1
90,0
90,6
88,2(b)
88,7
89,1
88,9
Irlanda
70,0
71,1(b)
72,8
73,7
74,7
76,9
79,0(b)
80,1
80,3
82,0(b)
Grècia
61,3
61,5(b)
62,7
64,6
65,8
67,2
68,4(b)
70,4
71,8
72,9
França
69,5
70,1
70,7
71,5
72,4
75,0(b)
76,7(b)
77,5
78,1
78,4
Croàcia
76,7
77,5
77,3(b)
78,2
80,5
81,3
82,7(b)
83,1
82,7
83,8
Itàlia
53,3
54,2
55,1
56,0
57,2
58,2
59,3(b)
59,9
60,1
60,9
Xipre
73,1
72,3(b)
74,0
75,2
77,4
78,5
77,6(b)
77,9
79,5
81,1
Letònia
85,9
86,8
88,6
87,9
89,1
89,4
89,5(b)
90,1
90,7
90,4
Lituània
90,4
91,2
91,9
92,9
93,3
93,4
93,3(b)
93,5
94,6
94,8
Luxemburg
67,9
77,3(b)
77,7
77,3
78,3
80,5
82,0(b)
76,0(b)
78,4(u)
76,4(u)
Hongria
79,6
80,5
81,2
81,5
82,0
82,5
83,1(b)
83,2
83,4
84.0
Malta
27,8
30,8
33,0
35,5(b)
38,1
41,2
44,1(b)
46,0
48,4
51,1
Països Baixos
73,3
73,4
72,3(b)
72,5(b)
73,4
75,8(b)
75,9(b)
76,4
77,1
78,4
Àustria
80,9
81,6
82,4
82,4
82,9
83,0
83,9(b)
84,6
84,5
85,0
Polònia
87,1
88,0
88,5(b)
88,9
89,6
90,1
90,5(b)
90,8
91,3
92,1
Portugal
28,1
29,7
31,7
34,6(b)
37,3
39,8
43,3(b)
45,1
46,9
48,0
Romania
75,3
74,7
73,9(b)
74,5
75,4
75,7
72,8(b)
75,0
76,7
77,9
Eslovènia
82,0
83,3
83,3
84,5
85,0
85,5
85,7(b)
86,8
87,3
87,9
Rep. Eslovaca
89,9
90,9
91,0
91,3(b)
91,7
91,9
91,0(b)
91,4
91,9
91,4
Finlàndia
81,1
82,0
83,0
83,7
84,8
85,9
86,5(b)
87,7
88,1
88,3
Suècia
80,0
80,7
81,2
81,6
82,4
83,2
83,7(b)
84,3
85,0
85,3
Regne Unit
73,4(b)
74,5
76,1(b)
76,4(b)
77,9
78,3
79,2(b)
79,7
79,5
80,1
UE-28
71,4
72,0
72,7
73,4
74,2
75,2
75,9(b)
76,5
77,0
77,5
UE-15
68,1
68,8
69,6
70,3
71,2
72,3
73,3(b)
73,9
74,3
74,9
Espanya
51,1
51,6
52,9
54,0
54,7
55,5
56,6(b)
57,4
58,3
59,1
Catalunya
:
:
:
56,6(*)
55,1
56,1
57,4(b)
58,8
60,4
60,8

(*)Aquesta dada està calculada a partir de les dades d'Idescat. No està disponible per anys anteriors.

(b) Ruptura de sèrie.
(:) Dada no diponible.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT. Actualització 9 de novembre de 2018.