Educació i formació

1. Despesa pública en educació i nivell de formació dels adults

PERCENTATGE DEL PIB DESTINAT A DESPESES PÚBLIQUES D'EDUCACIÓ
Països 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bèlgica 5.95 5.92 5.98 6.00 6.43 6.57 6.58 6.55 6.59 6.67
Bulgària 4.40 4.25 4.04 3.88 4.44 4.58 4.10 3.82 3.68 4.27
Rep. Txeca 4.20 4.08 4.42 4.05 3.92 4.36 4.24 4.51 4.33 4.16
Dinamarca 8.43 8.30 7.97 7.81 7.68 8.74 8.81 8.75 : :
Alemanya 4.62 4.57 4.43 4.49 4.57 5.06 5.08 4.98 4.84 4.80
Estònia 4.92 4.88 4.70 4.72 5.61 6.03 5.66 5.16 4.82 4.92
Irlanda 4.66 4.72 4.73 4.92 5.67 6.43 6.41 6.15 6.16 5.84
Grècia 3.83 4.09 : : : : : : : :
França 5.80 5.67 5.61 5.62 5.62 5.90 5.86 5.68 5.68 :
Croàcia 3.87 3.98 4.04 4.02 4.32 4.42 4.31 4.21 : :
Itàlia 4.56 4.41 4.67 4.27 4.56 4.70 4.50 4.29 4.20 4.28
Xipre 6.77 6.95 7.02 6.95 7.45 7.98 7.92 7.87 6.67 7.07
Letònia 5.12 5.14 5.13 5.07 5.71 5.59 4.96 4.96 : 3.37
Lituània 5.17 4.88 4.82 4.64 4.88 5.64 5.38 5,17 4.83 4.66
Luxemburg 3.87 3.78 3.41 3.15 : : : : : :
Hongria 5.44 5.46 5.44 5.29 5.10 5.12 4.90 4.71 4.07 4.13
Malta 4.66 6.58(b) 6.45 6.18 5.72 5.32 6.74 8.04 6.76 6.89
Holanda 5.50 5.53 5.50 5.32 5.50 5.95 5.98 5.93 5.89 6.06
Àustria 5.48 5.44 5.40 5.33 5.47 5.98 5.91 5.80 5.62 5.66
Polònia 5.41 5.47 5.25 4.91 5.08 5.09 5.17 4.94 4.91 5.00
Portugal 5.10 5.21 5.07 5.10 4.89 5.79 5.62 5.27 : 5.34
Romania 3.28 3.48 : 4.25 : 4.24 3.53 3.07 2.64 2.70
Eslovènia 5.74 5.73 5.72 5.15 5.20 5.69 5.68 5.68 5.44 5.22
Rep. Eslovaca 4.19 3.85 3.80 3.62 3.61 4.09 4.22 4.06 3.05 4.12
Finlàndia 6.42 6.30 6.18 5.90 6.10 6.81 6.85 6.76 7.12 7.16
Suècia 7.9 6.89 6.75 6.61 6.76 7.26 6.98 6.82 7.38 7.43
Regne Unit 5.12 5.31 5.38 5.29 5.34 5.56 6.15 5.98 6.10 :
UE-27 5.06(s) 5.04(s) 5.03(s) 4.95(s) 5.07(s) 5.41(s) 5.44(s) 5.30(s) 5.18(s) 5.34(s)
Espanya 4.25 4.23 4.26 4.34 4.62 5.02 4.98 4.82 4.34 4.19
Catalunya (*) 3.29 3.39 3.51 3.59 3.84 4.18 4.21 4.18 : :

(*) Elaborat amb dades IDESCAT.
(:) Dada no diponible.
(s) Estimació EUROSTAT.
(b) Ruptura de sèrie.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 17 d'octubre 2016.PERCENTATGE DE POBLACIÓ DE 25 A 64 ANYS HAVENT ASSOLIT AL MENYS EL CICLE DE SECUNDÀRIA SUPERIOR
Països 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bèlgica 35.2 35.9 37.3 37.2 35.5 36.7 36.3 37.2 36.7 37.8
Bulgària 53.6 55.1 54.8 54.9 55.8 56.5 57.0 56.3 54.1(b) 54.4
Rep. Txeca 76.8 76.8 76.4 75.9 75.2 74.1 73.2 72.4 71.7(b) 71.0
Dinamarca 46.9 43.4(b) 42.4 42.3 42.4 43.2 43.1 42.8 43.5(b) 43.3
Alemanya 59.3 60.1 59.9 59.1 59.4 59.0(b) 58.4 58.1 59.8(b) 59.1
Estònia 55.2 55.8 54.2 52.7 53.8 52.1 52.3 53.2 53.6(b) 52.9
Irlanda 35.2 35.0 35.4 35.3 35.2 35.5 34.9 35.3 37.8(b) 37.0
Grècia 37.6 38.0 38.6 38.6 38.7 39.1 39.7 39.8 40.3(b) 41.3
França 41.2 41.8 42.4 41.7 41.8 41.9 41.7 42.9 43.5(b) 43.4
Croàcia 57.9 59.9 60.5 60.3 58.7 60.3 62.0 61.5 61.5(b) 60.6
Itàlia 38.4 38.7 38.9 39.7 40.3 41.0 41.4 41.8 42.4(b) 42.3
Xipre 39.0 38.9 38.6 38.2 38.4 37.4 38.2 39.3 37.3(b) 37.5
Letònia 63.2 62.5 61.0 60.9 61.7 60.2 59.9 58.3 59.3(b) 58.5
Lituània 61.7 60.2 60.2 60.4 59.5 59.4 59.3 58.2 56.6(b) 54.8
Luxemburg 41.5 39.2 40.3 42.5(b) 42.2 40.2 39.2 39.8 36.0(b) 34.9
Hongria 60.3 61.0 60.4 60.7 61.1 60.4 59.9 59.9 59.7(b) 59.0
Malta 14.6 14.2 14.6 16.9 18.1 19.3 20.6 21.7 22.7(b) 24.0
Holanda 42.2 42.4 41.1 40.6 40.4(b) 40.3(b) 40.4 41.9 41.5(b) 41.1
Àustria 62.7 62.6 63.0 62.7 63.2 63.2 63.1 62.4 54.0(b) 54.1
Polònia 67.9 67.6 67.6 66.8 66.0 65.6 65.1 64.4 63.5(b) 63.0
Portugal 14.0 13.7 13.9 15.1 16.2 17.4(b) 18.8 20.4 21.6(b) 22.3
Romania 62.5 63.0 62.5 61.4 60.2 59.9 60.1 60.2 56.9(b) 57.8
Eslovènia 60.2 59.6 59.4 60.0 59.6 59.4 58.5 57.6 57.1(b) 56.6
Rep. Eslovaca 74.2 74,7 75.2 75.2 73.6 72.6(b) 72.7 72.0 70.6(b) 70.2
Finlàndia 44.5 44.2 44.5 44.7 44.8 44.4 45.1 45.3 44.7(b) 45.0
Suècia 48.4 48.0 47.9 47.6 47.3 46.8 46.7 46.2 45.0(b) 44.5
Regne Unit 41.9 41.4 41.5 41.2 41.0 39.4(b) 39.3 38.7 38.6(b) 38.0
UE-28 47.0 47.2 47.2 46.9 46.8 46.6 46.5 46.6 46.6(b) 46.5
Espanya 20.9 21.4 21.6 21.6 21.9 22.1 22.0 21.7 21.9(b) 22.4
Catalunya : : : 22.1 21.9 22.7 22.3 21.2 20.4 21.2

(b) Ruptura de sèrie.
(:) Dada no diponible.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT. Actualització 17 d'octubre 2016.