Projectes i serveis

Actualment, el CFA Manuel Sacristán participa en els següents projectes:

L’oferta del centre es complementa amb aquests altres serveis:

Projecte de qualitat i millora contínua

Projecte De Qualitat I Millora Continua

En els darrers anys el centre ha participat en el projecte de qualitat i millora contínua (PQiMC). Aquest projecte es desenvolupa a través de cursos i seminaris específics, de jornades d’intercanvi d’experiències i, sobretot, de l’agrupació dels centres en xarxes de treball amb l’objectiu de donar-se suport mútuament i compartir experiències, metodologies, així com noves eines de gestió i millora. Les xarxes de centres s’organitzen tenint en compte el grau de desenvolupament del sistema de gestió i respectant, en la mesura que es pugui, la proximitat al territori.

La participació en aquest projecte ha orientat al nostre centre en la implementació d’un sistema de gestió basat en la qualitat i millora contínua, prenent com a referència la norma internacional de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001.

L’art de parlar

Logo Art De Parlar

L’art de parlar és un programa d’innovació pedagògica del Departament d’Educació, creat el curs 2019-2020. El centre hi participa oficialment des d’aleshores, tot i que el curs 2018-2019 va col·laborar en un pilotatge d’experimentació d’aquest programa. La durada prevista d’implementació de L’art de parlar és de tres anys acadèmics a partir del curs 2019-2020.

L’art de parlar és fruit de la col·laboració entre el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Servei d’Educació al Llarg de la Vida del Departament d’Educació. La finalitat del programa és fomentar un ensenyament competencial de les llengües, amb especial atenció a la comunicació oral, centrant-se en l’anàlisi d’obres d’art de la col·lecció d’aquest i d’altres museus, especialment de l’entorn més proper al centre (Museu Picasso, Museu Europeu d’Art Modern, etc.).

Més informació a les següents pàgines:

Punt d’informació i orientació

Punt d'informació i orientació

Som punt d’informació i orientació per a l’acreditació de competències professionals.
Si voleu rebre atenció presencial contacteu amb nosaltres ([email protected]).
Per a més informació consulteu aquesta pàgina.

Centre col·laborador IOC

Logo Ioc Centre Collaborador


Som centre de suport de l’IOC per als estudis de GESO a distància.

Parelles lingüístiques

Voluntariat Per La Llengua

El nostre centre, en col·laboració amb el Servei Lingüístic de CCOO, participa en el programa Voluntariat per la Llengua (VxL).

Es tracta d’una iniciativa per practicar la llengua catalana a través de la conversa. Funciona amb parelles lingüístiques, formades per un voluntari que parla català fluidament i per un aprenent que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa.

Aula d’autoformació

Aula Autoformacio Petita

El centre disposa d’una aula d’autoformació dotada de material bibliogràfic, audiovisual i informàtic per a ús de l’alumnat.

L’organització d’aquesta aula està pensada perquè el professorat, al llarg de tota la setmana, atengui consultes de les diferents matèries. Podeu consultar l’horari d’atenció en aquest enllaç.