VI Conveni col·lectiu i acords

Relació de pactes i acords del personal de l’Administració de la Generalitat i dels seus col·lectius específics.