Traslladem el nostre document en relació amb la ventilació mecànica a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals.

El 19 d’octubre, a la reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Educació, des de CCOO hem traslladat el document que podeu consultar en aquesta mateixa pàgina (i que teniu a la vostra disposició en vídeo), perquè consti a l’acta i es tingui en consideració.

Ara el Departament ja té constància oficial de la impossibilitat matemàtica de fer servir només la ventilació natural per renovar l’aire de manera que no es propagui el virus, i de l’obligació legal de garantir una bona ventilació als centres educatius. Esperem que prengui les mesures adients, encara més quan cada cop es farà més evident la baixada de les temperatures.

Nosaltres continuarem treballant per aconseguir que tant l’alumnat com les treballadores de l’educació romanguin #NiInfectadesNiCongelades.

Tens aquí tota la informació educaccio.cat/ves102180