Serveis Educatius: petició de CCOO al President de la Mesa Sectorial d’Ensenyament de negociació

  1. CCOO ens hem adreçat al President de la Mesa Sectorial d’Ensenyament de negociació en els següents termes:
  2. Sr.President de la Mesa Sectorial d’Ensenyament de negociació.
  3. La Federació d’Ensenyament de CCOO, us demana que informeu en el si de la Mesa sobre els Serveis Educatius de:
  4. • Nombre de unitats suprimides.
    • Recolocació del professorat definitiu,afectat per la supresió.
    • Recolocació del esmentat professorat amb caracter definitu en Serveis Educatius.
    • Previssió i futur dels Serveis Educatius