Els cursos de formació els tinc reconeguts a EPOCA, però NO al formulari del Concurs de trasllats?… Què he de fer?

Els mèrits els has d’al·legar al formulari del Concurs de Trasllats: tots!!  I durant el període de presentació de sol·licituds (fins el 14-D).

Info que dóna el Departament (+)

Si ja els tens registrats a EPOCA (O XTEC): cal imprimir la relació de cursos i et serveix de certificació (hauràs d’entregar-la asl SSTT juntament amb les al·legacions…). Però sobre tot: INCLOU la relació dels cursos al formulari de concurs de trasllast… NO hi ha prou amb que hi constin a la XTEC o EPOCA

SI NO hi consten a XTEC (o EPOCA), cal introduir-los també al formulari del CT i portaràs TOT (al·legacions i certificacions) als SSTT.


Enllaços vinculats:

    Els mèrits afegits o al·legats al formulari del CT han de justificar-se SEMPRE, adjuntant a l’escrit d’al·legacions que se us generarà: o bé la impressió de la pantalla corresponent a la formació que consta al vostre expedient i que podeu consultar i imprimir al portal Època (o XTEC), o bé, si no hi consta, mitjançant la presentació de la documentació que indica la convocatòria.